Boeken (januari 2018)

Nieuwe boeken

Op het blog van PastoraatWijzer vindt u regelmatig een overzicht van (nieuwe) boeken die van belang zijn voor wie een pastorale taak heeft.

 

Dwalen door verhalen
Hadewey Buitenwerf

Dit boek is bedoeld om aan de hand van de Bijbel in gesprek te gaan met mensen met geheugenproblemen. Twintig thema’s uit het dagelijks leven zoals eten, verzorging, liefde, eenzaamheid worden verbeeld in prenten, met op de pagina daarnaast een bijpassend bijbelverhaal en gespreksvragen. Zo is het bezoek dat Abraham en Sara kregen – een verhaal uit Genesis – een opstapje voor een gesprek over visite. Het verhaal over Jozef en Maria die Jezus kwijt raken, geeft de aanzet om te praten over ongerustheid.Geestelijk verzorger Tim van Iersel: ‘Bijna alle mensen met dementie die ik de illustraties laat zien, vinden ze mooi.(…) Het boek is zeer bruikbaar voor allen die iemand met dementie willen bezoeken, maar het soms lastig vinden om contact te maken, bijvoorbeeld omdat gesprekken niet meer vanzelfsprekend gemakkelijk verlopen, of omdat je specifiek over Bijbelse thema’s wilt spreken, maar niet weet hoe.’
Alleen jammer van de titel:  ‘Dwalen door verhalen is wat je iemand met dementie liever niet biedt. Ik hoop houvast, thuiskomen en vertrouwen te geven. Daarvoor reikt het boek juist zoveel mogelijkheden aan.


Bekijk dit boek

 

Droef gemoed
Nels Fahner in gesprek met Antoine Bodar over depressie

Priester Antoine Bodar is veel aanwezig in de media, zelden verlegen om een mening en altijd bereid om een lastig standpunt te verdedigen. Minder bekend is dat hij, net als velen, kampt met terugkerende perioden van depressie.  In dit boek deelt hij deze verlammende gevoelens en vertelt hij daarover. In de gesprekken die hij voerde met Nels Fahner komen allerlei aspecten van depressie aan de orde: de voorbodes, de gevaren, de omgeving, je geloof.

Bekijk dit boek

 

Als ik me eenzaam voel
Redactie Open Deur

‘Ik voel me erg eenzaam’, geven meer dan een miljoen Nederlanders aan. Voor velen is dat een groot probleem. Maar eenzaamheid kan je ook helpen tot jezelf te komen. Om te ontdekken hoe iemand de eenzaamheid ervaart, is het nodig erover te praten. Dit boek helpt daarbij , met verhalen, gedichten en beelden – ook uit de christelijke traditie. Daarnaast bevat het tips hoe je als kerkelijke groep concreet aan de slag kunt gaan met deze problematiek. Een speciale uitgave van maandblad Open Deur.

Bekijk dit boek

Helpen bij verlies en verdriet – volledig nieuwe editie
Manu Keirse


Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet, in een volledig nieuwe editie. Manu Keirse toont aan de hand van vele herkenbare voorbeelden hoe rouwen niet gelijkstaat aan afscheid nemen, maar aan anders leren vasthouden. Het boek gaat niet alleen in op verlies door de dood, maar besteedt ook aandacht aan andere verliessituaties die vaak onterecht onderbelicht blijven, zoals verlies van je gezondheid, je werk of je toekomstperspectieven.

Manu Keirse in Trouw: “Mensen met verdriet hebben maar één behoefte: dat er iemand naar ze luistert.”


Bekijk dit boek