Agenda

Hier vind je een overzicht van cursussen en studiedagen rondom pastoraat. Stuur tips voor de agenda in.

nov
30
ma
Digitale netwerkbijeenkomst ‘Omdenken’
nov 30 om 20:00 – 21:30

De coronacrisis is een uitdaging gebleken voor veel kerken. Gaan we er vanuit dat over een poosje alles weer normaal zal worden? Nee, de toekomst zal anders zijn. Wat we gewend waren om altijd te doen moeten we anders gaan vorm geven. Tegelijk zien we overal mooie en inspirerende voorbeelden van nieuwe ontmoetingen en geloofsgesprekken.

Samen nadenken over hoe ook uw gemeente er misschien in de toekomst uit ziet, kan in dit webinar, georganiseerd door de dorpskerkenbeweging.

Meer informatie en opgeven

dec
3
do
Digitale netwerkbijeenkomst ‘Omdenken’
dec 3 om 14:00 – 15:30

De coronacrisis is een uitdaging gebleken voor veel kerken. Gaan we er vanuit dat over een poosje alles weer normaal zal worden? Nee, de toekomst zal anders zijn. Wat we gewend waren om altijd te doen moeten we anders gaan vorm geven. Tegelijk zien we overal mooie en inspirerende voorbeelden van nieuwe ontmoetingen en geloofsgesprekken.

Samen nadenken over hoe ook uw gemeente er misschien in de toekomst uit ziet, kan in dit webinar, georganiseerd door de dorpskerkenbeweging.

Meer informatie en opgeven

dec
7
ma
Digitale netwerkbijeenkomst ‘Omdenken’
dec 7 om 14:00 – 15:30

De coronacrisis is een uitdaging gebleken voor veel kerken. Gaan we er vanuit dat over een poosje alles weer normaal zal worden? Nee, de toekomst zal anders zijn. Wat we gewend waren om altijd te doen moeten we anders gaan vorm geven. Tegelijk zien we overal mooie en inspirerende voorbeelden van nieuwe ontmoetingen en geloofsgesprekken.

Samen nadenken over hoe ook uw gemeente er misschien in de toekomst uit ziet, kan in dit webinar, georganiseerd door de dorpskerkenbeweging.

Meer informatie en opgeven

dec
10
do
Reliëf Ethiekmiddag
dec 10 om 13:15 – 16:30

We organiseren netwerkmiddagen voor ervaren gespreksleiders moreel beraad. Met een uitdagend programma rond wisselende thema’s en bieden ruime gelegenheid voor onderlinge uitwisseling. Samen bouwen we zo aan een netwerk moreel beraad / ethiek.

Webinar: Inclusieve ontmoetingen als het hart van kerk-zijn
dec 10 om 15:30 – 16:45

Het lijkt zo’n vanzelfsprekende combinatie: zorg en kerk. Want zorg dragen voor de ander behoort tot het hart van het kerk-zijn. Omzien naar de ander, in lief en leed met elkaar meeleven, elkaar tevoorschijn luisteren, elkaar troosten en inspireren. Toch is het een hele toer om mensen met een verstandelijke beperking een plaats te laten krijgen in reguliere geloofsgemeenschappen. Tijdens dit webinar kijken we wat inclusief kerk-zijn kan opleveren voor zorgorganisaties en kerken en hoe je dit handen en voeten kunt geven.

Meer informatie en aanmelden