Agenda

Hier vind je een overzicht van cursussen en studiedagen rondom pastoraat. Stuur tips voor de agenda in.

dec
12
do
Reliëf Ethiekmiddag
dec 12 om 13:15 – 16:30

We organiseren netwerkmiddagen voor ervaren gespreksleiders moreel beraad. Met een uitdagend programma rond wisselende thema’s en bieden ruime gelegenheid voor onderlinge uitwisseling. Samen bouwen we zo aan een netwerk moreel beraad / ethiek.

Hoe maak je nou aan je leidinggevende, manager, directeur of collega duidelijk wat ethiek is en waarom een moreel beraad onmisbaar is in jouw organisatie? Daar gaan wij je graag bij helpen. Tijdens deze middag leggen we laagdrempelig uit wat ethiek is, wat morele dilemma’s zijn en wat het belang is van een moreel beraad. Vervolgens gaan we in groepjes een moreel beraad doen.

Voor jou als gespreksleider een mogelijkheid om bij een Reliëf trainer af te kijken hoe je zo’n middag leidt zodat je dit ook zelf kunt doen in je eigen organisatie. Daarnaast de ideale gelegenheid je manager of directeur bekend te maken met moreel beraad en dat is natuurlijk weer goed voor de implementatie en borging. Zo snijdt het mes aan twee kanten! Jij mag je gast gratis meenemen en wij zorgen voor een interessant programma en de hapjes en drankjes.

jan
1
wo
Bijbels leren denken over levensvragen, geestelijke groei en pastoraat
jan 1 – jun 30 hele dag

De manier waarop je aan andere mensen pastorale zorg verleent en raad geeft (‘counseling’), wordt bepaald door je visie op God, jezelf, andere mensen, de problemen van het leven en verandering. In een wereld die verpsychologiseert, is goed pastoraat extra moeilijk. De (grotendeels online) cursus Dynamics of Biblical Change richt zich op deze dingen en slaat vanuit een bijbels kader een brug tussen geloof en psychologie.

Hoe spreken Christus’ genade in verleden, heden en toekomst tot ons hart en hoe verandert deze genade ons dagelijks leven? Deze cursus gaat over mensen en hoe we dealen met de problemen die we in ons leven tegenkomen. Het gaat over hoe we omgaan met onze innerlijke strijd. Het gaat over hoe we veranderen in het beeld van Jezus. De cursus Dynamics of Biblical Change geeft je een beter inzicht in de dynamiek van ons hart, hoe invloeden van buitenaf daarop inwerken en hoe we daar op een Bijbelse manier mee om kunnen gaan, zodat we ook beter in staat zijn om anderen te begrijpen en hen te helpen op het pad van de christelijke levenswandel.

jan
30
do
De pastor als ethicus
jan 30 – jan 31 hele dag

De predikant heeft in het pastoraat op twee manieren met ethiek te maken. De ethiek van het pastoraat betreft keuzen van de pastor: hoe gaat zij of hij om met macht en gezag, met schaarse tijd, te hoog gestelde of botsende verwachtingen, met pijnlijke of gevoelige informatie, met pluraliteit in de gemeente, met persoonlijke vriendschappen? Ethiek in het pastoraat gaat over de pastorant die behoefte kan hebben aan morele coaching. Voorbeelden zijn vragen rondom seksualiteit en gender, echtscheiding, keuzen rondom prenataal onderzoek met de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking, keuzen rondom het levenseinde, rond burgerlijke ongehoorzaamheid. In deze tweedaagse cursus richten we ons op beide niveaus van morele reflectie. Er wordt een methode aangereikt voor het omgaan met morele vragen. We gaan in op de rol van de Bijbel in de omgang met ethische vraagstukken. Op beide dagen gaan we exemplarisch dieper in op concrete vraagstukken. Op dag één gaat het over omgaan met geheimen; op dag twee over ingrijpende medische beslissingen.

feb
6
do
Training schrijvend bezinnen @ Zeist
feb 6 om 10:00 – 16:00

Het is niet altijd eenvoudig om datgene wat in je leeft onder woorden te brengen of te delen met anderen. Schrijven kan dan een anker zijn. Een vorm om uiting te geven aan verdriet, op adem te komen, ruimte te scheppen en zicht te krijgen op datgene wat steun geeft.

In tijden van tegenslag of verandering kunnen mensen de behoefte hebben om hun gevoelens en gedachten op papier te zetten. Creatief schrijven is hierbij een uitstekend hulpmiddel. Het is een verrassende en effectieve methode voor bezinning, reflectie en het verkrijgen van inzichten. En daarmee een waardevol instrument voor begeleiders en hulpverleners zoals geestelijk verzorgers, maatschappelijke werkers, (vak)therapeuten en andere belangstellende zorgprofessionals.

In de training maak je kennis met de basisbeginselen van creatief schrijven en krijg je verschillende schrijfoefeningen en werkvormen aangereikt. We werken onder meer met tekstfragmenten, beeldmateriaal en stiltemomenten als inspiratiebronnen. Ook gaan we in op hoe je creatief schrijven kunt toepassen bij het begeleiden van verlies, verandering, rouw en zingevingsvragen.

Je hebt geen schrijftalent nodig, wel de bereidheid en aandacht om naar binnen te keren.

feb
13
do
Cursus Liturgie en Ritueel handelen @ Dominicuskerk
feb 13 om 14:00 – apr 2 om 17:00

In deze cursus kun je je scholen en oefenen in het voorgaan in de liturgie (in een viering en aan bed) in een instelling, in het bijzonder in het ziekenhuis.
Theorie en praktijk worden in de bijeenkomsten afgewisseld, de deelnemers brengen hun eigen praktijk in en krijgen feedback. Er worden nieuwe vormen van ritueel handelen in de pastorale context gezocht, uitgewisseld en geoefend in combinatie met verdieping in de literatuur.

Docent: drs. Andries Govaart.

Data en tijden: 13 februari, 5 en 19 maart, 2 april 2020, telkens van 14.00 – 17.00 uur.

Meer informatie en aanmelden