Studiedag over het boek ‘Zin in de ouderdom’
van Jan van Baardwijk en René Rosmolen.

•    Inleiding in het nieuwe ouder worden
•    Kernthema’s over zingeving in de ouderdom
•    Ouderdom in kunst en filosofie
•    Werkvormen voor kringwerk

Meer informatie en opgave