Agenda

Hier vind je een overzicht van cursussen en studiedagen rondom pastoraat. Stuur tips voor de agenda in.

jan
17
do
Workshop ‘Mijn leven in kaart’: met ouderen in gesprek over hun levensverhaal @ Woerden
jan 17 om 13:00 – 17:00

Een workshop voor professionals, vrijwilligers en naasten.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen uitnodigen om hun levensverhaal te vertellen positieve effecten heeft en dat het maken van een levensboek hierbij een goede stimulans kan bieden. Al vertellend maken ouderen duidelijk wat hun leven richting heeft gegeven, wat er voor hen toe heeft gedaan én doet en hoe hun leven zin heeft. Door keuzes die zijn gemaakt, ervaringen die zijn opgedaan, situaties die zijn overdacht zijn er antwoorden gegroeid op allerhande levensvragen. Tegelijk is het verhaal nooit ten einde.

Mijn leven in kaart is een beproefde en succesvolle methode voor het maken van een levensboek op maat. Er is een praktische handreiking beschikbaar die achtergrond geeft over het belang van levensverhalen en er zijn vele tips ten aanzien van het voeren van gesprekken, schrijven van een levensboek en de vormgeving ervan.

In deze training van drie uur maakt u kennis met de achtergronden en het belang van het (laten) vertellen van levensverhalen en met de methodiek. Als u deze training heeft gevolgd kunt u aan de slag om met een oudere gesprekken aan te gaan en een levensboek samen te stellen.

Deelnemers aan de training kunnen zowel professionals zijn (zorgverleners, welzijnswerkers, activiteitenbegeleiders, geestelijk verzorgers e.d.) als vrijwilligers en naasten die een levensboek willen maken.

Meer informatie en opgave

apr
10
wo
Leergang extramurale geestelijke verzorging @ Woerden
apr 10 om 09:30 – nov 5 om 16:30

Minister Hugo de Jonge wil de geestelijke verzorging in de thuissituatie een impuls geven. Het gaat hierbij vooral om geestelijke verzorging voor een brede groep ouderen. Deze ‘geestelijke verzorging buiten gewoon’, buiten de muren, vraagt om visie en nieuwe vaardigheden.

Deze op maat-gesneden training voor extramuraal werkende geestelijk verzorgers biedt inleidingen door gespecialiseerde gastdocenten, huiswerkopdrachten die direct toepasbaar zijn in de eigen werkpraktijk, achtergrondinformatie,  praktische handreikingen en ruimte voor uitwisseling.

Je ontwikkelt een duidelijk profiel van je eigen (extramurale) praktijk met zicht op een afbakening in regio, thema’s, doelgroepen en samenwerkingspartners.

Je ontwikkelt de benodigde vaardigheden op het terrein van netwerkopbouw, PR & communicatie en financiering en je weet je te bewegen in het spanningsveld tussen de eigen beroepsethiek en het noodzakelijke bedrijfsmatige denken.

Je hebt inzicht in de mogelijkheden en dilemma’s van extramurale geestelijk verzorgingswerkzaamheden op de  eerste, tweede en derde lijn en kunt dit vertalen in een realistisch en passend werkplan.

Je werkt aan je bedrijfsplan dat houvast en richting geeft in het (door)ontwikkelen van de eigen praktijk.

 

Data in 2019: 10 april, 14 mei, 18 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november. Steeds van 9.30 – 16.30 uur

Accreditatie wordt aangevraagd bij het SKGV. Inschatting van punten: 12

Meer informatie en aanmelden

apr
25
do
Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog) ouder worden? @ Woerden
apr 25 om 13:00 – 16:00

Wie werkt met ouderen kent ze, de vragen die zij stellen over de zin van nóg ouder worden. Hoe het leven zo te leven dat je het als zinvol blijft ervaren?
Vaak hoor je ouderen zeggen dat zij verlangen naar het einde en het leven als genoeg beschouwen. Zij worstelen soms met levensmoeheid en zien geen uitweg
. Hoe hiermee om te gaan?

Vrijwilligers en professionals – allen herkennen deze problematiek en vragen zich af hoe hiermee om te gaan. Het doodsverlangen van ouderen roept een diepgevoelde wens op om het leven weer zinvol te laten zijn. Tegelijkertijd kunnen er gevoelens zijn van onmacht, schroom en verlegenheid hoe te reageren.

Centraal in de workshop staat: Wanneer heeft het leven van ouderen genoeg zin, wat maakt het leven zinvol? En hoe om te gaan met de gevoelens van zinloosheid en doodsverlangen?

Deelnemers krijgen inzicht, handvatten en concrete tips hoe met deze thema’s om te gaan.

Dit aanbod is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die in hun werk direct te maken hebben ouderen.

Meer informatie en opgave