Agenda

Hier vind je een overzicht van cursussen en studiedagen rondom pastoraat. Stuur tips voor de agenda in.

apr
4
do
Zorg voor mensen met psychische problemen @ Eleos
apr 4 om 19:30 – jun 20 om 21:30

In de pastorale praktijk van uw kerkelijke gemeente komt u ze zonder twijfel met regelmaat tegen: mensen die te kampen hebben met depressiviteit, autisme, verslaving, of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis.
Is er in uw gemeente voldoende kennis in huis over psychiatrische ziektebeelden?
Herkent u de onzekerheid die kan ontstaan als het gaat om de vraag: tot waar reikt de zorg die de kerk kan bieden – en hoe biedt u die?
Hoe gaat u om met uw eigen betrokkenheid, bezorgdheid en soms ook onvermogen als het gaat om de pastorale zorg voor mensen in uw gemeente?

Om ambtsdragers (en predikanten en pastores) verder toe te rusten op dit gebied, organiseert het Kennisinstituut christelijke ggz  deze toerustingscursus. Het Kennisinstituut is een initiatief van Eleos en De Hoop ggz.

Data en onderwerpen voor 2019:
N.B.: voorlopig programma (thema’s per avond kunnen nog wisselen).

4 april 2019: Pastoraat, pastor, (sociale) context en psychiatrische stoornissen;
25 april 2019: Omgaan met depressie;
16 mei 2019: Omgaan met persoonlijkheidsstoornissen;
6 juni 2019: Omgaan met autisme;
20 juni 2019: Omgaan met verslaving.

 

Aanmelden kan via www.kicg.nl, hier kunt u ook meer informatie vinden.