Agenda

Hier vind je een overzicht van cursussen en studiedagen rondom pastoraat. Stuur tips voor de agenda in.

apr
23
vr
Studiedag: Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor
apr 23 om 13:30 – 16:30

Een online studiedag  over macht van ambtsdrager en leidinggevende en de valkuilen rond seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente. Bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/ bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, studenten theologie.

Het Meldpunt SMPR (Seksueel misbruik in pastorale relaties) wordt regelmatig geconfronteerd met de schrijnende onbekendheid met macht, machtsongelijkheid, machtsmisbruik, machtsmechanismen binnen geloofsgemeenschappen. En omdat er nooit over macht wordt gesproken is de verwarring groot als machtsmisbruik plotseling de eigen geloofsgemeenschap doet wankelen. Opeens blijkt de geloofsgemeenschap een complex geheel van diverse machtsbronnen en –mechanismen.

Om inzicht te krijgen in de vele aspecten van macht organiseert het IBO-SMPR (met ondersteuning van de PThU) deze videoconferentie over macht.

Meer informatie en aanmelden