Al etend praat het gemakkelijker

schuif es aan: maaltijd als gemeentepastoraat‘Wanneer je samen aan tafel eet, doe je meer dan voedsel delen.’
Dat ervaren de deelnemers aan ‘Schuif es aan’, een project dat al een jaar of vier bestaat. 
De opzet is eenvoudig: een groep van maximaal twaalf mensen eet geregeld – iedere maand of eens in de zes weken – samen bij een van de deelnemers thuis. In enkele wijkgemeentes in Veenendaal bestaan Schuif es aan-groepen.

Een van de initiatiefnemers vertelt: ‘Een pastoraal werker riep ooit alle wijkgemeentes op om dit eens te proberen. Wij zijn toen gewoon begonnen om mensen uit te nodigen van wie we dachten dat ze het op prijs zouden stellen om wat meer contact te hebben met anderen uit de gemeente. Het gaat er niet om degenen aan tafel te krijgen die al overal in zitten, het gaat juist om mensen die misschien wat eenzaam zijn, niet zoveel contacten hebben. Sommigen van onze groep komen bijna nooit in de kerk. Als ik hier in de buurt een paar asielzoekers zou kennen, zou ik hen ook graag uitnodigen om aan te schuiven.

Drie deelnemers koken bij toerbeurt een eenvoudige maaltijd. We vragen van iedereen twee vijftig om de kosten te dekken. Om zes uur gaan we aan tafel, de gastvrouw of gastheer leest een stukje uit de Bijbel of een gedicht; om een uur of acht gaat iedereen weer.
Het is altijd heel gezellig. Al etend praat het gemakkelijk. We hebben het over wat we meemaken, over de kerk, over van alles. Het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn. Je merkt aan de mensen die komen dat ze ervan genieten.

Tot nu toe komt de groep steeds vanzelf vol. Als er iemand afvalt, komt er via via weer iemand bij. Twaalf is het maximum, als je daar overheen komt kun je de groep beter splitsen.
Je hebt om te beginnen een paar mensen nodig die het initiatief nemen, om zich heen kijken en zich afvragen: voor wie zou dit iets toevoegen? Je kunt ook de  dominee of wijkouderling vragen om adressen. Het is verder een kwestie van mensen persoonlijk aanspreken, van gericht vragen. Als je met een stuk of vier begint, breidt het zich vanzelf uit, is onze ervaring.’

BewarenBewaren