Adresgids – Organisaties die ondersteuning en toerusting voor pastoraat bieden

Centrum voor Pastorale Counseling 
Met een Plusabonnement heb je volledig toegang tot alle informatie mogelijkheden van de PastoraatWijzer. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Christelijke Hogeschool Ede 

Post-hbo opleidingen en cursussen voor werkers in de kerk.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Cruciaal, christelijke ggz 

Cruciaal is een christelijke instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Wij vormen op elke hoofdlocatie een multidisciplinair team van professionals. Wij bieden individuele, relatie- of groepstherapie. We sluiten daarbij aan bij de situatie van de cliënt. Wij werken vanuit een christelijke visie op mensen. Dat wil zeggen dat we ruimte bieden om te praten over problemen en de daarmee vaak gepaard gaande geloofsvragen.

Cruciaal is de voortzetting van de Driehoek GGZ. Sinds 2009 is de Driehoek gestart met de afdeling GGZ. In augustus 2012 zijn wij onder de naam Cruciaal GGZ gestart als een zelfstandige organisatie. De Driehoek gaat verder als organisatie voor kerkmaatschappelijk werk.

www.cruciaalggz.nl

 

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

De Driehoek – Kerkmaatschappelijk werk 

De kerk is een gemeenschap waar mensen zich verbonden weten aan God en aan elkaar.
In de gemeente kun je veiligheid, steun en stimulansen ervaren. Als de gemeente goed functioneert is er ruimte voor iedereen. Ook voor mensen die in hun leven met problemen worden geconfronteerd. De kerk werkt dan als een sociaal netwerk waar praktische en emotionele steun gegeven en ontvangen kan worden.

Steun geven of steun ontvangen kan soms ook lastig zijn. Je kunt in ingewikkelde situaties verwikkeld raken waar je samen niet goed uit kunt komen. Het kan dan verstandig zijn om hulp te vragen. Bij het kerkmaatschappelijk werk van De Driehoek bijvoorbeeld.

De Driehoek is een initiatief van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en wordt door hen gefinancierd. Voor de kerken uit dit kerkverband fungeert De Driehoek als een instelling voor maatschappelijk werk in de kerk.

http://www.dedriehoek.nl/home

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Dynanoia 

Bureau voor supervisie, intervisie, coaching, trainingen van Coby van der Zee.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Eleos – stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg 
Met een Plusabonnement heb je volledig toegang tot alle informatie mogelijkheden van de PastoraatWijzer. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Herders voor Herders 

Wil mensen in de bediening bijstaan in hun bediening, ondersteunen in hun geestelijke wandel, en helpen om geestelijk herstel en vernieuwing mogelijk te maken voor het hele gezin.

Zij doen dat door het publiceren van materialen en het aanbieden van diensten die helpen om het persoonlijk leven en gezinsleven in balans te brengen.

 • Herdersverbond, een intentieverklaring om zuiver, rein, heilig en betrouwbaar te leven voor God en de mensen.
 • E-nieuwsbrief, een bemoedigings- en informatiebrief voor herders.
 • Netwerk, mogelijkheden om herders met elkaar in contact te brengen.
 • Artikelen, over het persoonlijk geestelijk leven, bediening, huwelijk en gezin.
 • Advies, persoonlijk advies en begeleiding.

www.pastoralecounseling.org/34100/herders-voor-herders.html

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Kerkconsult 

KerkConsult biedt professionele hulpverlening bij psychosociale problemen in de kerk.

In de gemeente kan Kerkconsult van betekenis zijn door:

 • het bieden van consultatie bij psychosociale problematiek
 • hulpvraag-verduidelijking
 • kortdurende hulpverlening aan gemeenteleden
 • doorgeleiding naar specialistische hulp
 • casemanagement bij complexe situaties
 • opstarten van gespreksgroepen rond een specifiek thema

Ook kunt u denken aan de toerusting van werkers in de kerk. Als het gaat om beleidsvorming, kan Kerkconsult binnen een gemeente praktisch meedenken rond thema’s als preventie van relatieproblemen, jeugd, geloofsopvoeding en het versterken van onderlinge betrokkenheid. Ook is Kerkconsult inzetbaar bij missionaire en diaconale activiteiten in uw wijk. Spreekuren voor wijkbewoners of trainen van vrijwilligers behoren tot de mogelijkheden.

www.kerkconsult.nl

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Landelijk Contact Jeugdwerk CGK 

Toerusting voor ambtsdrager binnen de CGK rondom jongerenwerk en -pastoraat in de gemeente.

Lezingen, workshops en cursussen voor ambtsdragers.

www.lcj.nl

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Pastoraal adviesbureau 

Coaching, training, advies door Tom van Staveren.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Pastoraal Centum De Hezenberg 

Behandeling en/of begeleiding bij psychische problematiek. Zowel GGZ als pastorale hulpverlening.

Ambulant en intern. Daarnaast retraite en bezinningsactiviteiten.

www.hezenberg.nl

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg 

Christus ontfermt Zich over mensen die veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft.

Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Daarom opende het pastoraal diaconaal centrum de Herberg op initiatief van de IZB zijn deuren. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden.
De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen en omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig opdat de gast goede nazorg ontvangt. De Herberg is op initiatief van de IZB gestart en is sinds januari 2009 zelfstandig.

www.pdcdeherberg.nl

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

PPP Opleidingen 

Opleidingsinstituut voor Praktisch Persoonlijk Pastoraat en Persoonlijke Communicatie

Kernactiviteit is de tweejarige opleiding Praktisch Persoonlijk Pastoraat en tot Pastorale Counseling, voor  iedereen die de  ambitie heeft om zich in de toekomst in te zetten binnen de pastorale zorg.
Daarnaast organiseert PPP een basiscursus  Psycho Pastorale Toerusting (voorheen verzorgd door de Stichting PPT) op drie locaties in Nederland, en een vervolgcursus. Deze cursussen zijn bedoeld voor vrijwilligers in het pastoraat.
Verder kun je bij PPP terecht voor trainingsmodules op maat, voor nascholing en voor teamcoaching.

www.pppopleidingen.nl

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken 

Het Praktijkcentrum ondersteunt en begeleid kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur.

Het Praktijkcentrum bundelt wetenschappelijk en praktijkgericht theologisch onderzoek met praktijkervaring.

Het Praktijkcentrum start vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, maar zal verbinding zoeken met de protestants-christelijke kerken in de breedte.

www.praktijkcentrum.org/pastoraat

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) 

Cursussen en toerusting voor pastores, ambtsdragers en vrijwilligers in gemeentes die deel uitmaken van de Protestantse Kerk (PKN).

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Stichting Koinonia 

Organisatie voor pastorale en psychosociale hulpverlening.
Koinonia organiseert ook cursussen, trainingen en supervisie.

De driejarige Cursus Contextueel Pastoraat is in eerste instantie bedoeld voor mensen die graag opgeleid willen worden tot pastoraal werker.
Een cursusjaar bestaat uit 10 lesdagen.
Daarnaast is er een vervolgcursus Contextueel Pastoraat, een huwelijksweekend, cursus persoonlijke groei, rouwverwerkingsgroep en geven medewerkers van Koinonia supervisie.

www.koinonia.nl

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Ten Diepste 

Praktijk voor intervisie en persoonlijke begeleiding bij levensvragen.

Gericht op predikanten en kerkelijk werkers om ziekteverzuim en uitval te beperken. Persoonlijke begeleiding vindt plaats in een traject van een gratis intakegesprek en 5 ontmoetingsmomenten, dit traject kost € 300,-. Intervisie is een groepsproces van 10 bijeenkomsten voor € 500,-. Intervisie levert voor predikanten in de PKN 1,5 PE punten op. Werkzaam in Zuid-Holland.

www.tendiepste.nl

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement