Aanbevolen boeken over pastoraat

  

Zoek je een boek over een speciaal thema? Kijk dan bij ‘Omgaan met’. Bij ieder thema in die rubriek staan tips voor boeken (meestal onder ‘verdieping’).

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Aan de slag – Erica Hoebe-de Waard 

Pastorale thema’s in de praktijk. Recepten voor gemeentewerk

Aan de slag biedt verdieping en inspiratie om zelf praktisch aan de gang te gaan in de eigen gemeente. De artikelen in dit boek zijn afkomstig uit het Ouderlingenblad en verder uitgewerkt tot gemeenteactiviteiten, variërend van inspiratie voor gespreksavonden en bezinningsbijeenkomsten tot maaltijden en kerkdiensten.

Welke keuzes worden in de eigen gemeente gemaakt voor de toekomst? Waar inspireren en bemoedigen we elkaar? Hoe blijven we een levende gemeente met oog voor de mensen in en om de kerk? Dit boek maakt de vertaalslag van concrete pastorale thema’s naar de praktijk.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Bezoekwerk namens de kerk – Gerben Heitink en Gerry Kramer-Hasselaar 

Wekelijks gaan duizenden mannen en vrouwen op pad om namens de kerk mensen in hun omgeving op te zoeken.

De een als ouderling, de ander als pastoraal werker en weer een derde gewoon als gemeentelid.

De kerk is een van de weinige instanties die uit zichzelf naar mensen toegaan. Dit soms tegen alle verwachtingen van mensen in. Zij kijken ervan op, aangenaam of onaangenaam verrast.

Dat laatste maakt het bezoekwerk soms moeilijker, je wordt als bezoeker niet altijd met open armen ontvangen. Het is misschien ook met enige onzekerheid dat je op pad gaat. Bezoekwerk namens de kerk is een praktische handreiking aan al die bezoekwerkers.

Hoe luister je naar gevoelens van mensen en hoe regeer je daarop? Wat als er moeilijke vragen komen over het geloof? Moet je altijd bidden en uit de bijbel lezen? Daarnaast vindt u een aantal praktijkvoorbeelden van pastorale gesprekken. Het zijn geen schoolvoorbeelden, maar voorbeelden van moeilijke situaties waar ook de bezoekwerker zijn vragen bij heeft.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Een goed gesprek – Bert Bakker 

Vaker goede gesprekken. Wie wil dat niet? Het raakt aan het hart van de missie van de kerk en van christenen. En aan die van heel veel andere mensen.

Dit beknopte boek wil helpen om vaker goede gesprekken te voeren. Ook in situaties waarin dat nu nog niet lukt; of moeizaam gaat. De inhoud is getest door meer dan duizend deelnemers aan workshops en trainingen. En blijkt een verschil te maken. Wie de inhoud van hoofdstukjes uit dit boek toevoegt aan zijn luisterrepertoire, zal merken dat gesprekken vaker aan diepgang winnen. En anderen vaker goed doen.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Handboek voor ouderling & bezoekmedewerker 

Een compleet handboek, dat elke ouderling of bezoekmedewerker informeert én inspireert.

Ouderling of bezoekmedewerker zijn in de kerk is bijzonder. In de kostbare ontmoetingen met mensen wordt het leven en het geloof in God gedeeld, evenals ongeloof en twijfel. Tijdens vergaderingen bouw je mee aan de toekomst van de gemeente, die soms hoopvol, soms zorgelijk is. Dit boek biedt zowel de doorgewinterde als beginnende ouderling en bezoekmedewerker handvatten. Het bespreekt de gang van zaken in de kerk: wat is pastoraat, wat doet een kerkenraad, hoe ziet een huisbezoek eruit. Er worden gebeden en (bijbel)teksten aangereikt, er is aandacht voor de toekomst van het pastoraat en vijftien casussen en verdiepende teksten zetten aan tot nadenken over thema’s rondom het pastoraat.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Huisbezoek als geestelijke begeleiding – Gideon van Dam 

Wat maakt huisbezoek tot pastoraat? Vaak loopt het gesprek als vanzelf. Maar soms vraagt de contactpersoon van de kerk zich af: is dit nu pastoraat? Heeft dit te maken met Gods weg met ons?


In dit boek legt de auteur uit wat de geschiedenis van de geestelijke begeleiding in de kerkelijke traditie is. Daarna geeft hij aan de hand van vijf Bijbelboeken aan waar het in kerkelijk bezoekwerk om gaat. Hij sluit af met vijf verschillende werkvormen die gebruikt kunnen worden door pastorale teams.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

In gesprek – Gerry Kramer-Hasselaar 

Als ouderling of bezoekmedewerker kom je met veel verschillende mensen in gesprek. Het is elke keer weer spannend hoe een gesprek zal verlopen. Lukt het om echt contact te krijgen met elkaar? Wat zeg je bij ziekte, hoe ga je om met kritiek op de kerk?


Dit boek biedt een praktische handreiking bij allerlei vragen die zich bij de gesprekken in het bezoekwerk kunnen voordoen. Het bevat veel oefenvoorbeelden en verwerkingsvragen. Voor persoonlijk gebruik en gebruik in wijkteams.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Liefdevol oog en open oor – dr. H.C. van der Meulen (redactie) 

Handboek pastoraat in de christelijke gemeente.


Dit handboek pastoraat is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die werkzaam is in het pastoraat, vrijwillig en professioneel. Naast een inleidend hoofdstuk waarin algemene vragen rond pastoraat aan de orde komen worden alle vormen van pastoraat in de kerkelijke gemeente beschreven. Dit gebeurt steeds praktisch en informatief, waardoor het boek een waardevol instrument is bij het toerusten van ambtsdragers en pastorale werkers. Het boek sluit af met een bijdrage over ethiek in het pastoraat en het gebruik van de Bijbel in pastoraal werk.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Luisteren is een kunst – Jan Minderhoud 

Een goed pastoraal gesprek voeren is een kunst. En die kunst is te leren.

Echt luisteren, de juiste vragen stellen, het is een kunst apart. Met dit boek leert Jan Minderhoud voorgangers en pastoraal werkers die kunst onder de knie te krijgen. Hij behandelt luisterhouding, emoties, non-verbale communicatie en feedback. Bij elkaar biedt dit boek een rijke schat aan informatie, het is geschreven vanuit de pastorale praktijk.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Minihandboek voor de ouderling – Gerben Heitink en Arie Romein 

Wegwijzer voor ouderling en pastoraal medewerker.

Het werk van ouderling of pastoraal medewerker is boeiend en blijft de moeite waard. Maar wat houdt het eigenlijk allemaal in? Een vraag die zich direct aandient wanneer je benaderd wordt om als contactpersoon mee te draaien met bezoekwerk of wanneer je zelfs gevraagd wordt om ambtsdrager te worden. In dit Minihandboek voor de ouderling komen alle aspecten van het ouderlingschap in zes hoofdstukken aan de orde.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Ontmoeting. Inspiratie voor pastorale gesprekken – Aart Peters en Leo Smelt 

Dit boek wil pastorale bezoekers inspireren, nieuwe ideeën aanreiken en laten leren van anderen.


Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi, dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen. Voor twintig pastorale doelgroepen en situaties geven de auteurs drie tot vijf fijngevoelige casusbeschrijvingen, met reflectie en een gebed. Het boek stimuleert en inspireert zo nieuwe en ervaren bezoekers, werkt drempelverlagend en geeft inzicht in het eigen handelen.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Ouderling in de praktijk – Jaap van der Giessen en Samuel Visser 

Ouderling zijn is vaak een eenzaam werk. Je gaat alleen op pad en mag achteraf niet veel vertellen over je bezoeken. Dit boek wil ouderlingen inspireren door collega-ouderlingen aan het woord te laten.


Achtentwintig ambtsdragers delen hun ervaringen. Het gaat bijvoorbeeld over huisbezoek, vergaderwerk en de samenwerking met andere (pastorale) werkers in de kerk. Aan bod komt ook wat energie vraagt of juist geeft en hoe je zelf gevoed wordt.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Pastoraat voor iedereen – Nynke Dijkstra-Algra 

Praktische adviezen voor de gemeente rondom het pastoraat.

Pastoraat is een opdracht voor de gemeente. Je staat er samen voor. En nu ga je op bezoek bij een zieke, je hoort van zorgen bij mensen. Wat te doen? Hoe te beginnen? Het oppakken van het pastorale werk is niet eenvoudig. De meeste gemeenteleden hebben hiervoor geen opleiding. In dit boek wil Nynke Dijkstra in een kort bestek, op heldere wijze de hoofdlijnen van het pastoraat in de christelijke gemeente aanreiken. De nadruk ligt daarbij op de praktische kant van het werk: hoe leer je luisteren? Hoe voer je een gesprek? Hoe ga ik om met de bijbel in het pastoraat? Kun je leren bidden met mensen? Hoe reageer ik op kritiek op de kerk of de predikant? Hoe leer ik mijn beperkingen en mijn kracht kennen? Voorafgaand aan deze praktische aanwijzingen wordt ingegaan op de vragen: Wat is pastoraat? Wat vinden we daarover in de Bijbel? Welke plaats neemt het pastorale werk in in de gemeente? Wat mogen we daarin van elkaar verwachten?

Inhoud

 • Bijbelse achtergronden
 • Visie op pastoraat: uitgangspunten, motivatie en verwachtingen
 • Luisteren als voorwaarde voor goed pastoraat
 • Spreken in het pastoraat
 • En dan nu: de praktijk!
 • Luisteroefeningen
 • Omgaan met kritiek op de kerk
 • De rol van schriftlezing en gebed in het pastoraat
 • Op bezoek bij zieken
 • Mensen in de rouw
 • Omgaan met verschil in geloofsbeleving en geloofsvragen
 • De taak van de ouderling
 • Bijbelgedeelten om te lezen of door te geven
 • De zegen in het pastoraat

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Priesterlijk pastoraat – Age Romkes en Nico van der Voet (redactie) 

De pastor als priester.


Priesterlijk pastoraat als samen zoeken naar Gods nabijheid door meeleven en meebidden kan kerkelijk werkers een nieuwe impuls geven voor hun pastoraal werk. Oprechte toewijding, aandacht en concentratie zijn daarbij belangrijke pijlers.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Spiritualiteit voor onderweg 

Spiritualiteit voor onderweg: het lied in het pastoraat.

Welke rol hebben liederen in de pastorale omgang met elkaar? Dit boek biedt kennis en inzichten, maar ook suggesties voor persoonlijke reflectie en geloofsopbouw. Vooral Psalm 84 en Gezang 807 uit het Liedboek voor de kerken krijgen aandacht.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Tot de kern komen – Johan Smit 

De kunst van het pastorale gesprek.

Het voeren van een goed pastoraal gesprek is een vak apart. Vooral jonge pastores en predikanten ontbreekt het vaak aan deskundigheid en kennis om pastorale gesprekken goed en spiritueel te voeren. Tot de kern komen brengt deze deskundigheid binnen handbereik. Het boekje wil alle pastores, in de breedste zin van het woord, helpen om bewuster, sneller en beter pastorale gesprekken te voeren. De auteur richt zich in dit boekje op iedereen die zich met of zonder ambt of specifieke rol toelegt op heilzame ontmoetingen met mensen. Pastoraat kan immers door iedereen worden gedaan. Toch is pastorale gespreksvoering een ‘kunst’, omdat het in het pastoraat om creativiteit gaat. De persoonlijkheid van de pastor is daarbij van groot belang. Immers, een saaie pastor voert saaie gesprekken. Een kleurrijke presentatie van de pastor helpt daarentegen om sprankelende ontmoetingen tot stand te brengen.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Verhalen om te leven. Levensverhalen in het pastoraat – Peter van de Kamp 

Het levensverhaal als uitgangspunt voor pastoraat. Met handreikingen voor de praktijk.

In het pastoraat spelen verhalen een belangrijke rol. Achter situaties en gebeurtenissen in het leven van mensen zit een verhaal: het verhaal van hun leven over wat zij op een bepaald moment hebben meegemaakt en wat zij daar achteraf van vinden. De pastor beluistert zo n verhaal in het licht van Gods evangelie. En reageert vanuit het evangelie. Dat is het andere verhaal, het verhaal van God. In het pastoraat worden de verhalen van mensen verbonden met God en met zijn evangelie.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Waarom moet ik altijd helpen? – Nico van der Voet 

Over zelfhandhaving en zelfverloochening.

Mag ik aan mezelf denken of moet ik altijd eerst de ander voor laten gaan? Hoe kan ik voor mezelf op komen zonder egoïstisch te zijn? Hoe kan ik mijn naasten onverdeeld liefhebben? Op deze vragen, die allemaal cirkelen om de polen assertief zijn en jezelf verloochenen, gaat Nico van der Voet in dit boek in. Hij benadert deze problematiek daarbij zowel vanuit de psychologie als de theologie. Deze vragen houden immers nauw verband met wat de Bijbel over menselijke verhoudingen zegt.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Werken met rituelen in het pastoraat – C. Menken-Bekius 

Een boek voor pastores, pastorale werkers en vrijwilligers in het pastoraat die anderen met rituelen terzijde willen staan.

Ieder mens kent eigen rituelen, De manier waarop wij aan onze dag beginnen, verloopt voor de meeste mensen volgens een vast patroon: het ochtendritueel. Op het werk worden we geholpen door werkrituelen. Feestrituelen markeren onze hoogtijdagen. In onze religieuze rituelen reiken we naar een ontmoeting met God, met wat ‘groter dan ons hart’ is.
In Werken met rituelen in het pastoraat wordt deze gedachte nader uitgewerkt voor het pastoraat. Als wij in onze rituelen uitdrukken wie wij zijn, liggen daarin ook mogelijkheden om onszelf op het spoor te komen en het leven te ‘hervinden’, of er op een passende wijze afscheid van te nemen.

Meer informatie en bestellen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement