Gebeden

0 Toelichting 

Bidden tijdens een pastoraal gesprek – móét dat? En hoe doe je dat?

Bidden tijdens een pastoraal gesprek hóéft niet. Het is niet gewenst en niet geschikt als iemand dat bijvoorbeeld niet op prijs stelt, zich niet veilig genoeg voelt of niet het gevoel heeft eerlijk te kunnen zijn.
Maar bidden kan ook helpen: om gevoelens te uiten, om te kunnen loslaten, te kunnen accepteren, om kracht te krijgen.
Lees hier meer over bidden tijdens een pastoraal gesprek.

Onderstaande gebeden zijn bedoeld als voorbeelden, om u te inspireren tot eigen gebeden. Voel u vrij om erop te variëren. Probeer in uw taal aan te sluiten bij uw gesprekspartner(s).

U kunt de tekst van een gebed (of gedicht) natuurlijk ook printen en bij iemand achterlaten, zodat diegene de tekst later kan lezen.

Als uit de titel van een gebed niet duidelijk is in welke situatie het kan passen, dan helpen enkele trefwoorden onder de titel u daarbij.

Deze verzameling wordt steeds aangevuld. Voorbeelden van (deze en soms ook andere) gebeden vindt u ook bij de verschillende  thema’s in de rubrieken Omgaan met ziekte en beperking en Levensvragen.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

1 Gebeden in een tijd van corona 

1

Heer,

ontferm u,
over de mensen die ernstig ziek zijn
en eenzaam en alleen,
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.

Ontferm u
over de mensen,
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.

Ontferm u over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging,
die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen ingezet worden.

Heer, ontferm u
over onze angst
om onze dierbaren, om onszelf.

Ontferm u over onze zorgen
over werk dat stil komt te liggen,
over opdrachten die niet doorgaan,
over financiële gevolgen voor ons huishouden.

Geef ons moed en rust,
dat ons leven in uw hand is,
dat we geborgen zijn in U,
omdat we dat altijd al waren.

Amen

Ds. Tom de Haan (stadspredikant van Haarlem)

Meer gebeden die geschreven zijn tijdens de coronacrisis .

 

2

Gebed met die hande onder die kraan

Die water spoel oor my hande
maar die woorde steek vas in my keel.
Hoe bid ‘n mens in hierdie tyd?
Ons het nog nooit so iets beleef nie.
Heer, wees ons genadig.

Ek voel die seep tussen my vingers,
vryf my hande bo, onder, alle kante.
Skoonwas.
Dis mos u metafoor, Here.
Maar hoe moet ons dit verstaan in so ‘n tyd?

Wat kan ek bid met my hande onder die kraan?
Ek dink aan die kwesbares,
en wonder of ek ook een is.
Heer, wees ons genadig.

U roep ons om te volg.
U stel die voorbeeld van deernis en diens.
Maar hoe gee ons op ‘n afstand om?
Of lê die omgee juis in afsydig bly?
is hierdie ritueel van water en seep ons nuwe sakrament?
Heer, wees ons genadig.

Om ons tuimel die markte.
Besighede ly skipbreuk
en soos drenkelinge spoel mense uit
op strande van wanhoop.
So iets het ons nog nooit beleef nie.

Ek was my hande in gebed:
Heer, wees ons genadig.

Neels Jackson

 

3

Leid mij, lief licht, door het duister rondom mij,
wijs Gij de weg.
De nacht is donker en het huis is ver,
wijs Gij de weg.
Belicht mijn stappen.
Nee, ik vraag U niet de horizon te zien.
Eén stap is mij genoeg.

John Henry Newman

 

4

Gij Heer, Gij zijt geen rechter die veroordeelt,
maar een Heiland die redt.

Gij brengt geen mens op een dwaalspoor,
maar elke zwerver leidt Gij terug naar huis.

Gij jaagt niemand weg,
maar wie buitengesloten werd, haalt Gij terug.

Gij duwt niemand met het hoofd onder water,
maar de drenkeling reikt Gij de reddende hand.

Gij maakt niemand ongelukkig,
maar vertroost iedereen.

Niemand wordt door U afgeschreven,
maar ieders naam schrijft Gij in de palm van uw
hand.

Gregorius van Narek (leefde van ong. 950- ong. 1003)

 

5
Heer,
we mogen vertrouwen op Uw naam,
die is ‘Ik zal er zijn’.
Daarom komen we tot U,
en bidden U,
voor die momenten van eenzaamheid,
waarin de stilte beklemt,
de leegte ons overvalt
en we een naaste missen.
Die momenten
dat we de aanwezigheid van mensen,
van U,
ontberen.
We bidden U:
blijf ons juist dan nabij.
Houd ons vast,
in die momenten van verlatenheid.
Amen

 

6

God, Almachtige,
heb oog voor uw mens,
heb hart voor wat ons overkomt,
nu een storm raast over ons leven,
nu we angstig zijn
voor de toekomst.
Waar bent U, God?

Wees aanwezig
bij ons verdriet,
bij onze pijn,
bij onze zorgen.
U bent niet in de storm,
U bent niet in de aardbeving,
U bent niet in het vuur.
Wees met ons,
kom over ons
in het suizen van een zachte bries.
Geef ons vertrouwen
in de dingen die komen gaan.
Dat vragen we U,
onze God in tijd en eeuwigheid.

Gab Lansbergen

 

7

Mijn God,

Ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met u te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me reeds:
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.

Naar uitspraken van Teresa van Avila

 

8

Schepper van hemel en aarde
soms zijn onze dagen
als een nacht zonder uitzicht
en als dreigende golven
die ons overspoelen.
U lijkt dan zo ver weg
en angst doet ons bidden:
‘God, waarom hebt U ons verlaten!”
Vergeef ons
als we geen vertrouwen hebben.
Schenk ons de vaste overtuiging
dat U ons nooit verlaat
en dat U er bent
voor ieder levend wezen.
Moge de geestkracht
van de Heer Jezus
ons steeds overeind houden.
Vandaag en alle dagen.

John Bougie

 

9
Heer mijn hart is ziek van verdriet,
die mij lief was is dood,
er is leegte waar geen taal voor is,
mijn woorden strompelen naar U toe,
mijn gedachten struikelen,
God vang mij op,
ik ben zo radeloos moe.
Nu ik weet wat verdriet is
laat mij ook weten wat troost is.
Het is zo donker,
toon Uw gezicht,
laat mij het licht zien
van Uw ogen.

Jaap Zijlstra

 

10

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend –
o Heer, die bij mij zijt,

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart
de zon die Pasen heet
ook dagen in mijn hart

Jaap Zijlstra

 

11

Wees bij mij,
vooral in de nachten,
als ik wakker lig
en alles in mij begint
te spoken.
Buiten is het
verstikkend stil.
Op mijn netvlies
draait mijn hele leven
in flarden voorbij.
Ik word erin meegesleurd,
heen en weer gegooid.
Ik ben bang
om erin te verdrinken.
Wilt U mijn rustpunt zijn,
ankerplaats,
waar ik mij veilig weet?

Jurjen Beumer

Uit: Als alles duister is. Kok/Ten Have, Kampen, 2002.

 

Uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013)

  • Morgengebed ‘Tot U, God, roep ik in de vroege morgen’ (blz. 533)
  • ‘Trouwe God…’ (blz. 1361)
  • ‘Hoor mij, God…’ (blz. 1366)
  • ‘Wek mijn zachtheid weer’ (lied 925, blz. 1456)
  • Verschillende psalmen, bijvoorbeeld Psalm 23, Psalm 27, Psalm 91
  • ‘Wat de toekomst brengen moge’ (lied 913)
  • ‘U komt mij lieve God’ (gebed om licht, lied 852)
  • ‘Hoe ik ook ben’ (lied 928)

 

God zal zorgen
(melodie: Wie maar de goede God laat zorgen).

Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!

Je dacht dat God zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden –
maar dan: een wond die niet geneest!
Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.

Je meende: Christus is zo machtig,
één woord – het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.

Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwig Pasen zijn!

André F. Troost

 

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

2 Voor u zijn de doden niet dood 

Bij rouw, herdenking van gestorvenen

Liefdevolle God,
voor u zijn de doden niet dood,
in de dood wordt ons leven veranderd,
het houdt niet op.
Wij geloven dat alles
wat ons aan elkaar verbindt
in liefde en vriendschap,
niet is afgelopen met de dood.

Hoor onze gebeden voor […]
die is gestorven.
U hebt ieder van ons toch geschapen
naar uw beeld en gelijkenis,
en hebt ons bij onze naam geroepen –
houd hem/haar vast in uw liefde,
in uw rijk
van licht, vreugde en vrede.

Amen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Als u ver weg lijkt 

Bij angst, verlatenheid, rouw, depressie

Schepper van hemel en aarde
soms zijn onze dagen
als een nacht zonder uitzicht
en als dreigende golven
die ons overspoelen.
U lijkt dan zo ver weg
en angst doet ons bidden:
‘God, waarom hebt U ons verlaten!”
Vergeef ons
als we geen vertrouwen hebben.
Schenk ons de vaste overtuiging
dat U ons nooit verlaat
en dat U er bent
voor ieder levend wezen.
Moge de geestkracht
van de Heer Jezus
ons steeds overeind houden.
Vandaag en alle dagen.

John Bougie

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Bid 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Blijf bij ons, Heer 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Dankgebed bij geboorte 

Heer, we danken U,
om dit nieuwe leven.
Een klein kindje, een groots wonder!
We bidden U: neem haar/hem onder Uw hoede.
Doe hem/haar groeien,
wetend van en vertrouwend op Uw liefde.
Ga met haar/hem mee.
Amen

Hemelse Vader,
U bent de Schepper van het leven.
Wij danken U met de ouders
voor het nieuwe leven dat u aan hen hebt toevertrouwd.
Wij bidden U voor (naam kind)
Weest U met hem/haar, heel zijn/haar leven.
Zegen hem/haar en laat hem/haar tot zegen zijn.
Zegen ook de ouders in de opvoeding van hun kind(eren).
In Jezus’ naam.
Amen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

En toch 

Bij vragen, tekortschieten, trots, geloof, twijfel, zwijgen

Onze God,
we danken u voor vrijheid van leven en van werken
en toch hebben wij onszelf zo vaak
tot slaaf gemaakt van zaken en van banen.

We vragen u om vergeving en verzoening
en toch blijven we zelf zo vaak
anderen hun fouten onverzoenlijk kwalijk nemen.

We bidden u om helpers in de nood
en toch zijn we zelf zo vaak
te trots om een aangeboden hand te grijpen.

We vragen u om zorg voor armen
en toch: als we zelf kunnen geven
is een offer zo vaak te veel gevraagd.

We bidden u om zegen over de gemeente
en toch laten we de last van taken
zo vaak door dezelfde schouders dragen.

We vragen u…
ach, hoe vaak vragen we u gewoon niet meer
en richten we ons leven naar eigen inzicht in?

Wat zouden wij dan nu nog durven vragen
wie waagt het nog te bidden, onze God?

Maar als wij zwijgen
spreek dan, spreek ons aan,
roep ons, roep ons toe:
en tóch, en toch!

Rein Algera

Uit: Lucht tegen leegte; verhalen, gedichten en gebeden over geloof, hoop en liefde in taal en thema’s van vandaag, Boekscout 2012.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed bij eenzaamheid en vragen 

Heer,
we mogen vertrouwen op Uw naam,
die is ‘Ik zal er zijn’.
Daarom komen we tot U,
en bidden U,
voor die momenten van eenzaamheid,
waarin de stilte beklemt,
de leegte ons overvalt
en we een naaste missen.
Die momenten
dat we de aanwezigheid van mensen,
van U,
ontberen.
We bidden U:
blijf ons juist dan nabij.
Houd ons vast,
in die momenten van verlatenheid.
Amen

Heer Jezus Christus,
Zoon van God,
ontferm U over mij!
Amen

Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.
Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.
Laten er mensen zijn
die ons vasthouden;
doe zelf Uw naam eer aan en laat U vinden
als wij U zoeken.
Amen

Sytze de Vries (Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk)

Hoor mij, God,
als ik tot U roep.
U ziet mijn verdriet,
U kent de vragen
die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie
tegen de dag van morgen.
Versterk in mij het geloof
dat ik mijn weg niet alleen ga.
Troost mij
met Uw aanwezigheid,
nu en in de dagen die komen.
Amen

Sjoerd Zwaan (Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk)

Heer, mijn God,
Ik hoef niet naar U op te klimmen
om met U te spreken.
Ik hoef mijn stem niet te verheffen
om met te praten.
Al fluister ik zacht,
U hoort mij.
U ziet mij,
U kent mij,
U weet wat ik nodig heb.
Ik bid U: wees mij nabij,
en draag mij in uw hart.
Amen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed bij geloofstwijfel 

Heer, we danken U voor het leven, dat vaak zo mooi is,
waarin we zoveel hebben om voor te danken,
maar waarin ook zoveel gebeurt dat we niet begrijpen.
Dat ons verdriet geeft, bang maakt, of onzeker.
We bidden om vertrouwen, om geloof.
Sterk ons, vuur ons aan met Uw Geest,
zodat we blijven geloven
in het leven,
in de toekomst,
in onszelf
en in U.
Amen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed bij huwelijk of huwelijksjubileum 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed bij rouw 

Heer, we komen tot U, want (naam) is gestorven,
die we zo hebben liefgehad.
We komen bij U, omdat U de God van leven bent.
Wees (naam partner, kinderen) nabij in deze tijd van rouw, gemis, verslagenheid…
Versterk in hen het geloof dat het leven niet eindigt met de dood,
maar dat we ons geborgen mogen weten bij U, in leven en sterven.
Zo komen we bij U, als mensen die enerzijds bedroefd, verslagen en vol gemis zijn omdat (naam) is gestorven.
Anderzijds zijn we vol dankbaarheid om alle liefde en trouw die we met (naam) hebben gedeeld en om alle mooie momenten die we samen met (naam) hebben gehad.
We bidden U: blijf (partner, kinderen) nabij, in de tijd die komen gaat.
Amen

Hemelse Vader,
Nu wij overstelpt worden door verdriet,
omdat (naam) is overleden,
komen wij tot U en zoeken wij Uw nabijheid.
Wij bidden om troost en kracht,
in het bijzonder voor (naam/namen).
Doe Uw goedheid en trouw ervaren.
Sterk ons in het vertrouwen
dat U niet loslaat,
als wij onze geliefden los moeten laten,
maar dat zij geborgen zijn bij U,
die de dood hebt overwonnen.
Wij danken U, dat wij in leven en sterven
in uw hand zijn.
Wij danken U voor het leven van (naam overledene),
voor alles wat hij/zij betekend heeft.
Weest U nabij, in deze dagen van afscheid.
Neem ons in Uw hoede.
Amen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed bij ziek kind 

God, we komen tot U,
omdat we ons geen raad weten met onze zorgen, angst en onzekerheid.
Omdat we het gevoel hebben met lege handen te staan,
vouwen we ze, openen we ons hart voor U.
We bidden U voor onze lieve (naam kind).
Blijf hem/haar nabij met Uw liefde.
En we bidden voor (namen ouders):
help hen, blijf hen nabij en geef hen kracht, hoop en vertrouwen.
Draag hen, door deze tijd,
wees hen een houvast, een baken in deze dagen.
Amen

Heer, onze God,
Wij komen tot U,
wij zoeken steun bij U, nu wij overstelpt worden
door machteloosheid en zorgen.
Wij bidden U: weest U nabij,
troostend, helend.
Weest U met (naam kind), met de ouders.
Draag hen in uw liefde.
Ondersteun hen in deze onzekere tijd.
Wilt U een wending ten goede geven.
Zo bidden wij U, uit genade.
Amen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed bij ziek zijn 

Mijn onzekerheid en mijn pijn
Mijn slapeloosheid in de nacht
Mijn onrust en mijn angsten
Mijn denken aan wie mij lief zijn
ik leg ze bij U
U zult me niet laten vallen
U vertrouw ik dit toe

Marinus van den Berg

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed om kalmte, moed en wijsheid 

God, schenk me
de kalmte om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.

Om één dag tegelijkertijd te leven,
om van één moment tegelijkertijd te genieten,
om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede,
om deze zondige wereld, zoals Jezus deed,

te aanvaarden zoals ze is, niet zoals ik wil dat ze zou zijn,
om erop te vertrouwen dat U alle dingen zult rechtzetten

als ik me aan Uw wil overgeef,
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en
voor altijd overgelukkig met U in het volgende leven.

Amen

Reinhold Niebuhr (1943)

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed om licht 

Heer, geef mij,
– dat bid ik u in de naam van
Jezus Christus, de Zoon, mijn God,
die liefde die niet te gronde gaat,
zodat mijn lamp ontbrandt door uw aanraking
en niet uitdooft;
moge ze branden voor mij
en anderen licht geven.

Columbanus

Uit: A celtic daily prayer companion, David Adam. Marshall Pickering, 1997.

Maak mij tot een licht in deze wereld,
een licht dat straalt te midden van al wat donker is.
Dat ik het licht,
teken van hoop, teken van leven,
koester,
het niet alleen voor mijzelf houd,
maar doorgeef, keer op keer,
zodat het zal blijven stralen.
Amen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed om licht 

Ja God,
ik ben
nog steeds
Uw kind.

Strooi witte steentjes
op mijn pad,
zodat ik
ook bij maanlicht,
Uw weg
nog vind.

Laat alle sterren
samen fonkelen
in de nachten van mijn leven.

Laat, Heer,
Uw licht in mij doordringen,
zodat
het nooit meer
donker wordt
in mij!

Bénédicte Lemmelijn

Uit: Bidden voor iedereen. Uitleg – voorbeelden – verhalen. Uitgeverij Adveniat, Baarn, 2018

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed op een wintermorgen 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed voor afscheidsmomenten 

God,
vandaag neem ik afscheid van een geliefd mens,
iemand die bij me hoorde,
als deel van mezelf.

Vandaag moet ik de ander loslaten,
nu ik haar heb verloren, aan het leven of de dood.

Vandaag moet ik het besef door laten dringen
dat niets in het leven hetzelfde blijft,
dat niets voorgoed bij je hoort.

Is dat hoe U het wilt?
Dat is kostbaar is,
juist zodat we het koesteren…

Ik denk het wel, dat omdat het voorbij gaat,
ik extra dankbaar ben voor wat er is geweest.

God,
wilt U me vandaag de moed geven om afscheid te nemen,
om los te laten wat geweest is?

Dank U voor alle momenten die ik koesteren kan,
voor alles wat ik met de ander deelde.

Amen

Martha Osborn

Uit God, bent u daar? Gebeden, Ark Media, 2014.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed voor een operatie 

Mijn hart is bang, God,
voor wat komen gaat.
Nooit hoefde ik mijzelf
uit handen te geven
zoals nu.
Breng de onrust
in mij tot zwijgen.
Geef het mij
me toe te vertrouwen.
Waak over mij dat uur.
Leid de handen
van de artsen.
Laat mij niet vallen
uit uw hand.
Amen

Door: Klaas Holwerda (Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk)

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed voor een stil verdriet 

God, U die liefde bent,
wilt U bij me zijn in deze stilte.

Nu ik stilsta bij de pijn die me is aangedaan,
al is het lang geleden.

Troost mij,
omdat ik nog verdriet meedraag,
dag aan dag, nacht na nacht.

Help mij om de ander te vergeven,
hoe moeilijk dat ook is.

Help mij om mezelf te vergeven,
als ik een aandeel had in wat er gebeurd is.

Wees vandaag bij mij, in dit moment van stilte,
waarin ik even stil wil zijn en mijn verdriet
ruimte geef.

God, U die liefde bent,
dank U dat U er altijd wilt zijn,
ook nu.

Amen

Martha Osborn

Uit God, bent u daar? Gebeden, Ark Media, 2014

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Gebed voor zelfaanvaarding 

Bij mildheid, jezelf accepteren, bevrijding

Heer God,
soms word ik hard voor mezelf.
Blijf dan mild met mij.
Soms kan ik de waarheid over mezelf niet aan.
Maak mij dan vrij.
Help mij te aanvaarden
dat ik niet alles ben,
maar laat mij ook ervaren,
dat ik niet niets ben.

Nathalie Salazar Medina

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Genade 

Bij: angst, oordeel, ‘moeten’,

_______________________________

Een God van wie veel moet en weinig mag

zo heeft u naam gemaakt de eeuwen door

geen wonder dat zovelen nu zijn afgehaakt

ook ik kan maar moeilijk met u door één deur

 

Streng zijn voor mij, dat doe ik zelf al

het oordeel houdt mij constant in de gaten

het is de meetlat die mij nekt

het vele moeten

ik stik zowat

en dan komt u ook nog eens met

“Gij zult, gij zult, gij zult …”

 

Ik voel zo de verleiding

van u een lieverd te maken

die alles wel best vindt

om u maar niet kwijt te raken

maar juist dan verlies ik u

 

Als wij mensen elkaar haten,

verdringen, misbruiken en doden

En u vindt alles best?

Hoe wreed zou u zijn

voor wie eronder lijden

 

Heer, blijf het alstublieft zeggen: “Gij zult”

 

En leer mij er geen zweep van te maken

Bevrijder is uw ware naam

verlosser van de slavernij

de meetlat schaf ik af

tekortschieten doe ik sowieso

ik laat me zakken in uw genade

geen woorden meer

 

ik adem uw genade in

en laat het oordeel los

in – uit …  in – uit …

 

Philip Troost

 

Uit: ‘Gebeden voor lichte en donkere dagen’ (KokBoekencentrum Uitgevers, 2020)

Gebeden voor lichte en donkere dagen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

God is zo ver 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

God, help mij 

Bij rust, stress, balans

God,
help mij om in geloof te groeien
en een gezond evenwicht in mijn leven te bewaren.

Help me eraan herinneren dat ik
tijd en ruimte reserveer
voor anderen en voor mezelf.

Inspireer mij
om betrokken mijn werk te blijven doen,
om tijd door te brengen met wie me dierbaar zijn
en om genoeg rust en ontspanning in mijn leven te brengen.

Amen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Heer onze God, als wij bang zijn 

Bij angst, ontgoocheling, uitputting

Heer onze God,
als wij bang zijn, laat ons dan niet vertwijfelen.
Als wij ontgoocheld zijn, laat ons dan niet bitter worden.
Als wij gevallen zijn, laat ons dan niet blijven liggen.
Als wij aan het einde zijn van ons begrijpen en onze krachten,
laat ons dan niet omkomen.
Nee, laat ons dan uw nabijheid en uw liefde voelen.

Karl Barth

Uit: Karl Barth, Gebeden, Lannoo, Den Haag, 1964

Meer gebeden van Karl Barth

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Help mij 

Bij: omzien naar anderen, kleine stappen zetten

_________________________________

Help mij om altijd het goede te zien

in mijn medemens die ook zoekende is

en in mijn wereld die soms zo verwarrend is.

 

Help mij om het verborgene te zien

in mijn medemens die lijdt

en in mijn wereld die nu gebukt gaat onder een virus.

 

Help mij in al mijn beperktheid

om de kleine stappen te zetten

die de wereld steeds een beetje beter maken.

 

Help mij om niet te vergeten dat ieder druppeltje

in de oceaan een onderdeel van het geheel is.

En dat alle druppels bij elkaar de wereld beter kunnen maken.

 

Marjan Bouritius

 

Uit: ‘Gebeden voor lichte en donkere dagen’ (KokBoekencentrum Uitgevers, 2020)

Gebeden voor lichte en donkere dagen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Help mij op weg, vriendelijk licht 

Help mij op weg, vriendelijk Licht,
dwars door het duister dat mij omgeeft.
Help mij op weg, Jij, steeds een stap vooruit!
Inktzwart is de nacht. En ik ben ver van huis.
Help mij op weg, Jij, steeds een stap vooruit!
Bewaak de stappen die ik zet! Ik vraag niet om van tevoren
al te zien waar ik uitkom!
Stap voor stap, dat is meer dan genoeg voor mij.

Vroeger zat ik zo niet in elkaar
en ik bad niet steeds
om Jouw leiding, Jij,
altijd een stap vooruit!
Ik wilde zelf mijn weg kiezen en overzien,
maar nu bid ik: help mij op weg,
Jij, steeds een stap vooruit!

Jouw zegenende kracht is al zo lang bij me;
zeker weten dat die bij me blijft
steeds een stap vooruit
over de dorre vlakte en door het moeras,
op de scherpe rotsen en in het wilde water,
totdat de nacht is geweken…

Help mij op weg, vriendelijk Licht,
help mij op weg, Jij, steeds een stap vooruit!

Kardinaal J.H. Newman

Bewerking van een Nederlandse vertaling uit Help, ik zit vast. Gebeden en gedichten. Uitgave van de Stichting Solidariteitsfonds Rooms-Katholiek Gevangenispastoraat, Den Haag, 2007.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Houd ons dan vast 

Bij ernstige ziekte

____________________________

Heer Jezus,

Het gebeurde altijd bij anderen.

Plotseling is het ook bij ons.

Ons leven staat stil.

Nu mijn tijd onzeker is geworden.

 

U weet, Heer, van mijn ziekte.

Alles is nu anders, niets is meer gewoon.

Het voelt onwerkelijk, dit kan niet waar zijn.

Toch is het zo, mijn dagen zijn beperkt.

 

Ik ben verdrietig, maar toch ook rustig.

Ik huil mijn tranen, maar bovenal om mijn geliefden.

Wat betekent dit voor hen?

Hoe zal het hen gaan, straks, als ik er niet meer ben?

 

U die zoveel wonderen deed.

Kom met Uw genezing.

Richt mij op.

Maak mij gezond.

 

Maar mocht mijn weg toch anders lopen,

Houd ons dan vast,

Juist als wij los moeten laten.

Draag ons in Uw armen,

Juist nu wij zoveel te dragen krijgen.

Til ons op in ons verdriet,

Sterk ons in uw liefde.

Laat Uw licht toch helder schijnen,

Juist nu de avond valt.

 

Amen.

 

Theo van den Heuvel

 

Uit: ‘Gebeden voor lichte en donkere dagen’ (KokBoekencentrum Uitgevers, 2020)

Gebeden voor lichte en donkere dagen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Ik leg mijn mislukkingen en mijn successen in uw handen 

Bij loslaten, vergeving, tijd

Heer,
ik leg
mijn mislukkingen en mijn successen
in uw handen;
ik leg
de fouten en de kwetsuren
uit het verleden voor u neer.

Geef mij de moed, de kracht
en de edelmoedigheid
om los te laten en verder te gaan,
om het verleden achter me te laten
en het heden volop te leven.
Keert u me naar het licht!
Terwijl ik het verleden aan uw barmhartigheid toevertrouw,
het heden aan uw liefde,
en de toekomst aan uw voorzienigheid.

Naar Augustinus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

In ons mensenhart 

Bij waarom, zoeken

Heer,
in ons mensenhart
leeft de eeuwige vraag naar het waarom,
het verlangen naar zin,
het leven voor een echt doel.

In ons mensenhart
klopt de eeuwige angst voor het kwaad,
voor het gevaar van de twijfel,
voor de afgrond van het niets.

In ons mensenhart
ademt het eeuwige zoeken naar licht,
de spankracht van het verlangen,
de hoop op vernieuwende verandering.

In ons mensenhart
brandt ook het vuur van de liefde,
de warmte van medemenselijkheid,
het eeuwige zoeken naar u.

Heer,
neem ons hart, neem onze hartslag,
neem mijn hartslag in uw hand:
het eeuwige zoeken naar u.

Alfred C. Bronswijk

Uit: Ladders naar de hemel, KokBoekencentrum, 2018.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Keltische zegenwens 

Je dag moge goed zijn
en je nacht genadig;
de hand van een vriend
moge je vasthouden
je zegenen en troosten;
en God zelf
moge je hart vervullen
met vrede en vreugde.

Keltische zegenwens

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Kom mijn ongeloof te hulp 

Heer,
kom mijn ongeloof te hulp.

Mijn uitgedroogde bronnen.
Mijn verwelkte dromen.
Mijn verbleekte idealen.
Mijn opgesloten gedachten.
Mijn onvervulde verlangens.
Mijn stekend verdriet.
Mijn uitgebluste liefde.
Mijn verloren levenslust.
Mijn nooit geuite angsten.

Heer,
kom mijn ongeloof te hulp.

Zodat ik weer opnieuw
durf te leven,
durf lief te hebben,
durf te hopen,
door hartstochtelijk
in u en in mijzelf te geloven.

Alfred C. Bronswijk

Uit: Ladders naar de hemel. KokBoekencentrum, 2018

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Licht op mijn weg 

God, geef licht in mijn hart
en licht in mijn ziel,
licht op mijn tong,
licht in mijn ogen
en licht in mijn oren.
Geef licht aan mijn rechter-
en licht aan mijn linkerhand,
licht achter mij
en licht voor mij uit.
Geef licht in mijn spieren
en licht in mijn vlees,
licht in mijn bloed,
licht in mijn haar
en licht op mijn huid.
Geef mij licht,
Versterk mijn licht,
Maak mij tot licht.

Mohammed (Saoedi Arabië)

Uit Bron van leven; teksten en gebeden uit de oecumene. Uitgave Kerk in Actie (uitverkocht)

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Men zegt… 

Bij rouw, dementie

Men zegt:
‘Beter zo –
het was niets meer.’

Maar jij was alles
voor mij.

Men zegt:
‘Ze kende je niet meer,
ze was al weg.’

Maar ik zag je nog,
je was nog bij mij.

Men zegt:
‘Iedereen gaat dood.
Eens komt de tijd.’

Maar ik had nog geen haast,
elk uur was nog kostbaar.

Men zegt:
‘Je moet loslaten,
je moet verder.’

Maar ik bewaar je
waar stilte spreekt,
waar niemand komen kan.

Marinus van den Berg

Uit: Als het stiller wordt, kijk je terug. Ten Have, 2006 (1e druk)

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Moed 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Verwachting 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Wanneer kom ik thuis? 

Woede, verdriet, eenzaamheid, lijden in verband met ouder-kindrelatie

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Wat we ook verkeerd hebben gedaan 

Bij vergeving, vergeven, liefde, acceptatie

Liefhebbende God,
U vertelt ons in de Bijbel
dat wat we ook verkeerd hebben gedaan,
u werpt onze fouten
naar de bodem van de zee.
We weten dat het niet nodig is
om te blijven denken
aan wat we in het verleden hebben gedaan,
omdat U ons onze fouten vergeeft.
U verbindt onze wonden
en vernieuwt ons door uw liefde.
God, u hebt alles wat u geschapen hebt, lief,
en het is uw natuur
om lief te hebben en te vergeven.
Help ons om anderen
gul te accepteren en te vergeven,
zoals u ons accepteert en vergeeft.

Amen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Wees bij ons 

Bij crisis, angst, verdriet, pijn

God, Almachtige,
heb oog voor uw mens,
heb hart voor wat ons overkomt,
nu een storm raast over ons leven,
nu we angstig zijn
voor de toekomst.
Waar bent U, God?

Wees aanwezig
bij ons verdriet,
bij onze pijn,
bij onze zorgen.
U bent niet in de storm,
U bent niet in de aardbeving,
U bent niet in het vuur.
Wees met ons,
kom over ons
in het suizen van een zachte bries.
Geef ons vertrouwen
in de dingen die komen gaan.
Dat vragen we U,
onze God in tijd en eeuwigheid.

Gab Lansbergen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Zegenbede 

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe,
Moge God je behoeden, leef met Zijn liefde.
Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe. Dat er mensen
zijn met wie je kunt delen. Vrede wens ik je toe.

Roel Bosch

Uit: Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow, en de rest van de wereld, Kampen 2008

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Zegenbede (St. Patrick) 

De Heer zij vóór u,
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u,
om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u,
om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u,
om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén,
als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u,
om u te zegenen.
Zó zegene u de almachtige God,-
vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid.
Amen

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Zeker en vast 

Bij geloof, houvast

God, uw woorden
zijn in mij blijven haken
en hoe ik ook wend of keer,
steeds weer kom ik U tegen.

U bent voor mij een raadsel.
Ik zie U wel, maar vaag, vervormd,
als door een oud vensterruit.
Toch bent U er altijd, dat weet ik.

Heer, ik verlang niet
zekerder van U te zijn –
maar vaster te staan in U,
dat wil ik.

Jacobine Scholte de Jong

Uit: Gebeden voor moeilijke tijden. Ark Media, 2014. (uitverkocht)

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Zoals ik ben 

Bij jezelf zijn, aanvaard worden

Bij jou, Heer, kan ik komen
zonder een masker op te zetten
of een rol te moeten spelen.
Ik kan helemaal mezelf zijn.

Als ik bij jou ben
hoef ik me
niet te verontschuldigen,
niet te verdedigen,
niet te bewijzen.

Doordat jij mij aanvaardt
zoals ik ben
hoef ik me niet
in een keurslijf te persen
en kan ik mezelf leren zien
zoals ik ben.

Naar Antoine de Saint-Exupéry

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Zonder waarschuwing 

Bij crisis, rouw, verlies, ernstige ziekte, ontslag

God, liep ik dan
zo dicht langs de rand
dat ik zomaar, zonder
het te weten,
wel moest vallen?

God, was ik dan zo blind en doof
dat ik niet doorhad
welk gevaar er om de hoek
verscholen lag?

Er was geen waarschuwingsbord.
Geen alarmbel.
Geen lichtsignaal.

De grond brokkelde af onder mijn voeten
en ik stortte in het ravijn.
De val kon niet dieper zijn.

Jacobine Scholte de Jong

Uit: Gebeden voor moeilijke tijden. Ark Media, 2014 (uitverkocht)

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement