Handreikingen voor het pastoraat

Beleid en organisatie van het gemeentepastoraat (Landelijk Dienstencentrum PKN) 

Wat komt er kijken bij het ontwikkelen van een eigentijds pastoraal beleid? Een handreiking met aandacht voor het ontwikke­len van een visie op pastoraat en het benutten van nieuwe moge­lijkheden.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Handreiking incestslachtoffers 

Wil eraan bijdragen dat de problematiek van incest in gemeenten gemakkelijker wordt (h)erkend, dat slachtoffers niet tevergeefs een beroep op de kerkelijke gemeenschap doen en dat gemeenten waar sprake is van incest hulp bieden en zo nodig maatregelen nemen.

Download hier Handreiking incestslachtoffers (pdf)
Deze handreiking is ontwikkeld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Handreiking mantelzorg door de partner van een chronisch zieke 

In deze handreiking gaat het over de meest voorkomende vorm van mantelzorg, de partnerhulp. Er wordt geprobeerd een verbinding te leggen tussen de wereld van de mantelzorger en de kerk. Er wordt stilgestaan bij de emotionele en relationele gevolgen voor de partner. Met aanbevelingen voor de pastorale praktijk, bezinnende teksten, enkele nuttige adressen en een literatuurlijst.

Download hier Handreiking mantelzorg door de partner van een chronisch zieke (pdf)
Deze handreiking is ontwikkeld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

 

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Handreiking orgaan- en weefseldonatie 

Helpt bij het bespreken van de emotionele en pastorale vragen die spelen bij orgaan- en weefseldonatie. Zet aan tot bezinning en bespreekt de positie van familie bij donatie, en de rol van de kerk.

Deze handreiking is ontwikkeld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Handreiking pastoraal bezoekwerk 

Een praktische handreiking voor het pastoraal bezoekwerk. Met bruikbare handvatten voor allerlei facetten van het bezoekwerk, van de voorbereiding tot en met de rapportage.

Download hier Handreiking pastoraal bezoekwerk (pdf)
Deze handreiking is ontwikkeld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Handreiking pastoraat aan militairen, veteranen en hun families 

Als militairen op missie gaan of als veteraan terugkomen, betekent dat veel voor hen. De dreiging van geweld, oorlogssituaties met dodelijke slachtoffers, het afgesloten zijn van buitenwereld en thuisfront: het zijn ingrijpende ervaringen. Wat kunt u als kerkelijke gemeente doen voor deze militairen, veteranen en hun familie?

Hulp voor Helden/Stichting KPPR  hoopt dat deze vraag binnen uw kerk of religieuze gemeenschap gaat leven. Daaraan dragen wij graag bij door middel van presentaties voor bijeenkomsten, vergaderingen en verenigingen. Gemeenteleden, parochianen, ambtsdragers gaan hierdoor beseffen welke hulp de helden binnen en buiten de eigen gemeenschap nodig hebben. En welke belangrijke rol het geloof daarbij speelt.

Pastorale handreiking – magazine ‘Mens blijven’

Mens blijven - handreiking pastoraat aan

 

Hoe gaat u als ambtsdrager om met militairen?
Waar moet u rekening mee houden bij het verlenen van pastorale zorg?
Wat kunt u doen voor de achtergebleven familieleden?
Wij sturen u graag een waardevolle en praktische publicatie toe:
‘Zorg en aandacht voor militair, veteraan en thuisfront’ – een handreiking voor pastoraat en diaconaat.

Te bestellen via  www.hulpvoorhelden.nl/mensblijven

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Handreiking pastoraat aan rouwenden 

In het pastoraat aan rouwenden gaat het in de eerste plaats om luisteren en meeleven. Deze handreiking wil hierbij helpen en spitst zich toe op die situaties waarin iemand een partner heeft verloren.
Met aparte hoofdstukken over het pastorale gesprek met rouwenden en de vorming van rouwgroepen.

(Deze handreiking is al wat ouder, hij is voor het laatst herzien in 2009.)

Download de handreiking ‘pastoraat aan rouwenden’

Deze handreiking is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Handreiking rond pastoraat en gebed 

Met aandacht voor de vanzelfsprekendheid van de gewoonte en de krampachtigheid van het moeten van het gebed in het pastoraat, maar ook voor het bevrijdende van de persoonlijke keuze.

Download hier Handreiking pastoraat en gebed (pdf)
Deze handreiking is ontwikkeld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Handreiking voor medische beslissingen rond het levenseinde 

Handreiking voor hen die te maken krijgen met moeilijke beslissingen rondom het levenseinde. Met aandacht voor vragen over o.m. palliatieve sedatie, wanneer je zelf mag beslissen en wanneer anderen beslissen.

Deze handreiking is ontwikkeld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Handreiking zegenen van levensverbintenissen anders dan man en vrouw 

Handvat voor een gemeenteberaad over het zegenen van levensverbintenissen anders dan man en vrouw. Elke gemeente moet zich daarover afzonderlijk uitspreken.

Download hier Handreiking zegenen van levensverbintenissen anders dan man en vrouw (pdf)
Deze handreiking is ontwikkeld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Iemand valt niet samen met zijn daden 

Eerste aanzet tot het gesprek over pastorale zorg, opvang en begeleiding van daders van seksueel misbruik. Spitst zich toe op de vraag wat nodig is voor pastoraat aan een dader.

Deze handreiking is ontwikkeld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Pastoraat bij levensmoeheid 

Probeert een antwoord te vinden op de vraag hoe we levensmoede ouderen nabij kunnen zijn en vanuit welk pastoraal, ethisch en maatschappelijk perspectief.

Deze handreiking is ontwikkeld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Pastorale handreiking voorspellende geneeskunde 

De geneeskunde beperkt zich al lang niet meer tot genezen en verlichten. Artsen kunnen aandoeningen steeds beter voorspellen, zelfs voordat er ook maar iets van merkbaar is.Zo kunnen ze steeds beter zeggen of je kans hebt op ontwikkeling van ziekten of aandoeningen in de nabije of verdere toekomst. Maar is dat prettig? Wat doe je bij aandoeningen die je wel ziet aankomen maar waar je weinig of niks aan kunt doen? Niet alleen zijn sommige ziekten (nog) niet te behandelen, ook is vaak niet met zekerheid te zeggen of een aanleg tot een ziekte betekent dat iemand ook echt ziek wordt. De voorspellende geneeskunde kan ook leed toevoegen.

Deze handreiking is ontwikkeld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Praktische vragen bij ziekenzalving 

Informatie over ziekenzalving in de christelijke gemeente. Met liturgie die je kunt gebruiken bij ziekenzalving in de gemeente.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Rouw- en verliesverwerking bij kinderen 

Handreikingen rondom rouw- en verliesverwerking bij kinderen.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement