Lezingen en artikelen

Artikel: Samen kerk 

Hoe ben je samen kerk als mensen onderling sterk verschillen? De allervroegste christelijke kerk spatte door deze verschillen bijna uiteen. De weg die men vond om samen kerk te zijn kan ons vandaag helpen om één kerk te zijn van mensen met heel verschillende achtergronden en gewoonten.

Door: Dr. R. (René) de Reuver, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is sinds juni 2016 scriba van de generale synode, algemeen-secretaris van de landelijke kerkvergadering van de PKN.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Grenzen verleggen? (lezing Mechteld Jansen) 

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Mijnheer Çakir – De redding van de wereld 

Een pastorale ontmoeting tussen een pastor en een patiënt in een ziekenhuis, gevolgd door een theologische reflectie daarop.

Hoofdstuk 1 uit Goed gereedschap is het halve werk. Over theologie in pastoraat en geestelijke verzorging
van Margriet en Kees van der Kooi (verschenen in oktober 2017)

Uit de inleiding tot dit boek: ‘Geestelijke verzorging, pastorale gespreksvoering, zielzorg: het zijn woorden voor begeleiding van mensen bij levensvragen. Ze verwijzen naar de religieuze dimensie, die soms bewust en nog vaker onbewust een rol speelt in levensverhalen en in de zoektocht naar richting en doel. Over die religieuze en theologische dimensie in geestelijke verzorging gaat het in dit boek. Uitgangspunt zijn concrete pastorale ontmoetingen, de verhalen van mensen en de wijze waarop de betrokken pastor reageert. Vervolgens wordt er op die ervaringen gereflecteerd. Wat is er aan de hand in theologische zin, hoe spelen theologische overtuigingen, noties en emoties bewust en onbewust een rol in het gesprek? Kortom, wat we hier verbinden is geestelijke verzorging en theologie.’

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Nieuwe wegen voor gemeentepastoraat (lezing Jantine Sonnenberg en Peet Valstar) 

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Van hart tot hart – pastorale ontmoetingen in de praktijk (lezing van Jeanette de Korte) 

Wat maakt een gesprek pastoraal? Verschillende lagen en bewegingen in een pastoraal gesprek.
Lezing van Jeanette de Korte, gehouden tijdens een studieochtend over pastorale ontmoetingen in Zoetermeer (september 2017)

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement