Lezingen en artikelen

0 Ken je mij? Een verhaal over eenzaamheid en verbinding 

Eenzaamheid is een ingewikkeld, maar ook vaak ‘stil’ probleem. Er kunnen verschillende oorzaken zijn en vaak is eenzaamheid deel van een bredere problematiek. Is er iets te zeggen over – en te doen aan – een mogelijke oplossing?

Door: Anja Machielse

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Artikel: Samen kerk 

Hoe ben je samen kerk als mensen onderling sterk verschillen? De allervroegste christelijke kerk spatte door deze verschillen bijna uiteen. De weg die men vond om samen kerk te zijn kan ons vandaag helpen om één kerk te zijn van mensen met heel verschillende achtergronden en gewoonten.

Door: Dr. R. (René) de Reuver, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is sinds juni 2016 scriba van de generale synode, algemeen-secretaris van de landelijke kerkvergadering van de PKN.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Een goed gesprek met goed gereedschap 

Door: Margriet van der Kooi

Dit artikel verscheen in Ouderlingenblad nr. 1095, september 2018 en is gebaseerd op een inleiding van Margriet van der Kooi tijdens de Landelijke Pastorale Dag op 26 mei 2018. Thema van die dag was ‘Een goed gesprek’. 

 

Het was een gevleugeld grapje in ons gezin: `Ha, doen we weer een GGtje…’, riepen onze kinderen als er een serieuzer onderwerp op tafel kwam. Soms hadden ze er zin in. Niet altijd.
Voor een Goed Gesprek is zin nodig, en ruimte. De moed om te wachten. Gras groeit niet door eraan te trekken, leerde ik ooit van een priester. Dat is ook een gevleugeld woord geworden bij ons thuis. Dat zeg ik ook vaak tegen mezelf als ik bij een bed zit, of thuis een pastoraal of coaching-gesprek voer.

Wat is nu een GGtje als we een gesprek in het pastoraat voeren? Wat is daarvoor nodig? Moet dat een geloofsgesprek zijn? En moet het over God gaan om pastoraat te kunnen heten? En waarom zouden we daar ons best voor doen?

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Grenzen verleggen? (lezing Mechteld Jansen) 

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

In geloofsgesprek buiten de kerk 

Door Claartje Kruijff

Dit artikel verscheen in Ouderlingenblad nr. 1095, september 2018 en is gebaseerd op een inleiding van Claartje Kruijff tijdens de Landelijke Pastorale Dag op 26 mei 2018. Thema van die dag was ‘Een goed gesprek’. 

 

Geloven is iets persoonlijks

Geloven is iets persoonlijks. Ik hoorde het mijzelf laatst nog zeggen toen mij in een interview moeilijke vragen werden gesteld over God en leven en dood en zinloosheid. Maar dat persoonlijks is een handige uitvlucht. Dus het is privé. Laat mij maar. Kom er vooral niet aan. Als ik bespreek wat ik echt ervaar en voel, dan kun je mij afbranden. Dan krijg je geen prachtige oneliners maar dan voel en ervaar je mijn worsteling, en dan schaam ik mij misschien voor mijn verlegenheid. En wellicht durf ik de geloofstaal, die zieletaal die mijn hart beroert, niet uit te spreken, dan valt het dood of klinkt het plotseling raar vroom. Eigenlijk durf ik dan niet. Of is het misschien uit gemakzucht? Onverschilligheid? Jij je ding, ik de mijne. Jij zondagochtend naar de kerk, ik naar het Rijksmuseum. Duidelijke scheidslijnen, even goede vrienden. Maar geen gesprek en nauwelijks verbinding. Ieder torst alleen de eigen zoektocht mee. Want het is privé, het is maar iets persoonlijks.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Mijnheer Çakir – De redding van de wereld 

Een pastorale ontmoeting tussen een pastor en een patiënt in een ziekenhuis, gevolgd door een theologische reflectie daarop.

Hoofdstuk 1 uit Goed gereedschap is het halve werk. Over theologie in pastoraat en geestelijke verzorging
van Margriet en Kees van der Kooi (verschenen in oktober 2017)

Uit de inleiding tot dit boek: ‘Geestelijke verzorging, pastorale gespreksvoering, zielzorg: het zijn woorden voor begeleiding van mensen bij levensvragen. Ze verwijzen naar de religieuze dimensie, die soms bewust en nog vaker onbewust een rol speelt in levensverhalen en in de zoektocht naar richting en doel. Over die religieuze en theologische dimensie in geestelijke verzorging gaat het in dit boek. Uitgangspunt zijn concrete pastorale ontmoetingen, de verhalen van mensen en de wijze waarop de betrokken pastor reageert. Vervolgens wordt er op die ervaringen gereflecteerd. Wat is er aan de hand in theologische zin, hoe spelen theologische overtuigingen, noties en emoties bewust en onbewust een rol in het gesprek? Kortom, wat we hier verbinden is geestelijke verzorging en theologie.’

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Nieuwe wegen voor gemeentepastoraat (lezing Jantine Sonnenberg en Peet Valstar) 

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Van hart tot hart – pastorale ontmoetingen in de praktijk (lezing van Jeanette de Korte) 

Wat maakt een gesprek pastoraal? Verschillende lagen en bewegingen in een pastoraal gesprek.
Lezing van Jeanette de Korte, gehouden tijdens een studieochtend over pastorale ontmoetingen in Zoetermeer (september 2017)

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement