Tijdschriften op het gebied van pastoraat

Contextuele berichten 

Vaktijdschrift voor contextueel pastoraat

Aan de hand van concrete thema’s in het persoonlijke leven, in de wereld van de pastorale praktijk, maar soms ook in maatschappelijk en politiek verband krijgen de contextuele begrippen in Contextuele Berichten diepte en kleur. Typisch contextuele begrippen als loyaliteit, legaat, parentificatie, balans van geven en nemen, meerzijdig gerichte partijdigheid, roulerende rekening en ontschuldigen, komen regelmatig in de artikelen aan de orde. Daarnaast wordt gezocht naar verbindingen tussen het contextuele gedachtegoed en bijbels-theologische bezinning.

 

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Handelingen 

Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap

Handelingen wil enthousiaste professionals een inhoudelijke oriëntatie bieden voor hun omgang met kerkleden, cliënten of personeel op terreinen van geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.

Handelingen houdt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek en analyseert relevante thema’s, vragen en problemen in werkvelden van kerk, zorg, onderwijs, justitie en bestuur.

De bijdragen zijn aantrekkelijk, praktisch en onafhankelijk geschreven en ondersteunen een verantwoorde beoordeling van religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving ten dienste van uw eigen professionele handelen.

 • Voor wie? Voor academisch opgeleide pastores, geestelijk verzorgers, theologen en religiewetenschappers.
 • Verschijnt vier keer per jaar.
 • Meer informatie: www.handelingen.com

 

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Open Deur 

Oecumenisch maandblad over geloofs- en levensvragen

Open Deur wil mensen inspireren, in gesprek brengen over geloven en in beweging brengen. De toon is pastoraal – bemoedigend, troostend, maar ook uitdagend. Met ‘een gelovig hart, een milde tong en een open blik’.

Ieder nummer heeft een thema. De inhoud is heel geschikt voor gebruik in verschillende vormen van pastoraal werk.

 • Voor wie? Voor professionals en vrijwilligers in het pastoraat om te lezen en te gebruiken in hun werk; voor een breed publiek van kerkgangers en niet zo kerkelijke gelovigen om te lezen.
 • Verschijnt elf keer per jaar
 • Meer informatie: www.open-deur.nl

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Ouderlingenblad 

Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw


Het meest en best gelezen tijdschrift binnen het kerkenwerk. Betrokken bij de kerk? Ouderlingenblad helpt u mee op te bouwen.

De artikelen bevatten veel praktische tips en geestelijke reflectie voor allerhande kerkenwerk in uw gemeente. Ouderlingenblad helpt u te praten en te luisteren bij uiteenlopende situaties als ziekte, levensoriëntatie en relatieproblemen.

Vele vrijwilligers en professionals in het pastoraat hebben zich op dit tijdschrift geabonneerd. Een echt praktijkblad voor bezoekwerkers en betrokken kerkgangers!

Benieuwd naar het nieuwste Ouderlingenblad? Bezoek www.ouderlingenblad.nl

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Psyche & Geloof 

Wetenschappelijk tijdschrift op het grensvlak tussen psychiatrie, psychologie, theologie en filosofie

Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten. Met theoretische, praktische en onderzoeksartikelen. Daarnaast boekbesprekingen en verslagen.

Themanummers (bijvoorbeeld over Schaamte, Trauma, Gehechtheid aan God, EMDR voor christenen)

 • Voor wie? Voor professionele pastores en voor GGZ-medewerkers
 • Verschijnt viermaal per jaar
 • Meer informatie: www.psychegeloof.nl

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Tijdschrift Geestelijke Verzorging 

Vakblad voor geestelijk verzorgers en anderen die geïnteresseerd zijn in geestelijke verzorging

In elk nummer van Tijdschrift Geestelijke Verzorging is aandacht voor theoretische reflectie, inspirerende praktijken en prikkelend debat. Artikelen of andere bijdragen kunnen een wetenschappelijk, vakwetenschappelijk of inspirerend karakter hebben, en gericht zijn op het vak geestelijke verzorging, de context waarin het vak beoefend wordt en/of de cliënt en diens situatie.

 

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Tussentijds 

Tijdschrift voor professionele verzorgers op het gebied van zingeving en levensbeschouwing

Themanummers met interviews, kunst, meditatieve teksten, praktijkvoorbeelden, onderzoeksresultaten, film- en boekbesprekingen.

 • Voor wie? Professionele verzorgers op het gebied van zingeving en levensbeschouwing (zowel verbonden aan een kerkgenootschap als algemeen/vrij gevestigd).
 • Verschijnt alleen digitaal, vier keer per jaar.
 • Meer informatie: johan.vlaar[AT]zonnet.nl

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement