Huiselijk geweld

0 Omgaan met huiselijk geweld in het pastoraat 

In Nederland maakt geen enkele vorm van geweld zoveel slachtoffers als huiselijk geweld.
45% van alle vrouwen en mannen tussen de 18 en 70 jaar is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld, als kind, partner of ouder.  Bij de verdachten is 87% man en 13% vrouw, bij de slachtoffers is ongeveer 60% vrouw en 40% man. Ruim een derde van de slachtoffers geeft aan ook dader te zijn.
Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor, bij mensen van alle godsdiensten en levensovertuigingen.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

1 Wat is huiselijk geweld? 

‘Mijn man scheldt me uit, kleineert en controleert me voortdurend. Als ik bij iemand op bezoek ga of even weg ga, belt hij me steeds. Dus ik ga zelden ergens naartoe.’
Is dat ook huiselijk geweld?  Jazeker.                                                                   [klik om verder te lezen]

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

2 Wat doet huiselijk geweld met mensen? 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

3 Welke signalen kunnen op huiselijk geweld wijzen? 

Let op: signalen zijn geen bewijs.
En: deze signalen kunnen wijzen op huiselijk geweld, maar dat hoeft niet zo te zijn.

*Lichamelijk letsel: het slachtoffer heeft regelmatig blauwe plekken, bijtwonden, kneuzingen, breuken, verliest tanden, etc.

*Het slachtoffer heeft psychische klachten die zich uiten in de vorm van depressie, trillen, hoofd- of maagpijn, vermoeidheid, angst, etc.

*Het slachtoffer neemt binnen de relatie een onderdanige houding aan, is onzeker, schrikachtig, gaat altijd vergezeld van de partner, zegt dingen als ‘ik mag niet van mijn partner…’, kan niet over zijn/haar eigen geld beschikken, etc.

*De pleger oefent sterke controle uit over zijn/haar partner en/of kleineert haar/hem in het bijzijn van anderen.

 

Kinderen kunnen last hebben van leer- en concentratieproblemen op school, vertonen agressief gedrag, hebben gedragsproblemen of lichamelijke klachten, maken tekeningen over geweld/ruzies thuis, etc.

 

Signalen van ouderenmishandeling:

*onverzorgd uiterlijk, verwaarloosde huishouding, altijd lege koelkast

*Bij een mantelzorger die ‘ontspoort’: gebrek aan een ondersteunend netwerk, niet willen samenwerken met professionals, schreeuwen of schelden t.o. de zorgafhankelijke oudere, tekenen van overbelasting.

 

Op internet is een signalenkaart te vinden met een overzicht van signalen in verschillende situaties en bij verschillende leeftijdsgroepen. De kaart is interactief te gebruiken, ook op telefoons.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

4 Hoe ontstaat huiselijk geweld? 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

5 Wat betekent huiselijk geweld in onze samenleving? 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

6 Welke rol speelt christelijk geloof bij huiselijk geweld? 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

7 Do’s en don’ts 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

8 Deskundigen 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

9 Verdieping 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Huiselijk geweld en geloof 

Uitgebreide informatie over huiselijk geweld en geloof: Bijbelse visie op huwelijk, liefde en vergeving en handreikingen voor het pastoraat.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Stoppen van huiselijk geweld 

Informatie over het stoppen van huiselijk geweld: behandeling en omgaan met betrokkenen.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement