Ontslag en werkloosheid

0. Omgaan met ontslag en werkloosheid 

De werkloosheid in Nederland daalt. Toch zoeken meer dan een half miljoen mensen betaald werk, komen sommige groepen moeilijker aan een baan (ouderen, starters op de arbeidsmarkt, mensen met een handicap of chronische ziekte, allochtone jongeren) en hebben steeds meer mensen alleen tijdelijk een baan of werken op een oproepcontract. En gezien het belang dat nog steeds aan betaald werk gehecht wordt, hakken ontslag en werkloosheid er flink in.

Door: Trinus Hoekstra, diaconaal specialist Kerk in Actie.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

1. Wat betekenen ontslag en werkloosheid voor een mens? 

Betaald werken doen we niet alleen omdat het salaris oplevert waarmee we de kosten van ons levensonderhoud kunnen betalen, maar ook om deel te nemen aan de samenleving. Het werk levert ons sociale contacten op, een maatschappelijke positie; het geeft structuur aan onze tijdsindeling en biedt ons mogelijkheden om onze talenten te ontplooien. Dat het op al deze punten in ons werk wel eens kan wringen, doet niets af aan die belangrijke betekenis. Je werk kwijtraken, betekent dat je op al deze punten verlies lijdt.

Coaches Jakob van Wielink en Riet Fiddelaers-Jaspers wijzen er dan ook op dat mensen na een ontslag een rouwproces doormaken. Je kunt daarin verschillende fases onderscheiden, waarin verschillende gevoelens overheersen. Deze fases zijn een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het proces en de situatie waarin mensen verkeren; in werkelijkheid zijn de grenzen tussen de fases vaak niet duidelijk te trekken.

In eerste instantie kan er (zeker bij een min of meer plotseling ontslag) de fase van de schok zijn, waarin er sprake is van verslagenheid en verbijstering. Vervolgens kan er de fase zijn van verzet en agressie. Men probeert het ontslag aan te vechten en kan agressief gedrag vertonen jegens het bedrijf, de directe omgeving en de samenleving. In een derde fase kan men zich eenzaam en depressief voelen. De vraag overheerst ‘hoe nu verder?’ Wanneer mensen er niet in slagen om op korte termijn een nieuwe baan te vinden, kan er ook sprake zijn van gevoelens van frustratie en twijfel over de eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Wanneer het besef doordringt dat betaald werk weleens voor langere tijd geen optie is, kunnen gevoelens van wanhoop en machteloosheid zich aandienen. Mensen kunnen dan als verlamd berusten in hun situatie. In een vierde fase is er sprake van gevoelens van aanvaarding en verwerking. Men krijgt weer belangstelling voor wat er gebeurt, krijgt weer behoefte aan contacten en zoekt weer naar nieuwe mogelijkheden om het leven inhoud te geven.

Hiernaast leidt verlies van betaald werk vaak tot een financieel benarde situatie en, als iemand langer werkloos blijft, tot armoede.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

2. Wat betekenen ontslag en werkloosheid in onze maatschappij? 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

3. Wat betekent werk in de christelijke traditie? 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

4. Do’s en don’ts 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

5. Deskundigen 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

6. Verdieping 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

7. Pastoraat bij ontslag 

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement