Relatieproblemen

Relatieproblemen in het kort 

In elke relatie spelen van tijd tot tijd spanningen en conflicten. Dat hoeft niet erg te zijn en het kan de relatie zelfs levendig houden. Soms moet je elkaar even aankijken, aansporen, wakker schudden. Het kan ook zijn dat je tijdelijk spanningen hebt door veranderende omstandigheden. Ziekte, verlies van familieleden of kinderen, problemen in de werksfeer, in de kerk, rond financiën of de opvoeding. Op zich hoeven deze problemen niet te leiden tot het vastlopen van een relatie. Ze doen wel een beroep op een aantal belangrijke vermogens van de partners, zoals het kunnen verdragen van meningsverschillen, kunnen overleggen en samenwerken, de eigen behoeften helder kunnen aangeven maar ook: behoeftebevrediging kunnen uitstellen.

Wanneer we spreken van relatieproblematiek, is er sprake van een probleem dat door één of beide partners als onoplosbaar wordt ervaren en dat de kwaliteit van de relatie en het gezinsleven blijvend negatief beïnvloedt. Er ontstaat dan een patroon van verstoorde interactie. Bijvoorbeeld: over sommige dingen praat je niet meer. Of: je hebt regelmatig conflicten. Er wordt gescholden, vernederd, of je trekt je helemaal terug. Bij ernstige problematiek komt het ook tot geweld. (zie themadossier huiselijk geweld). Soms is er sprake van overspel.

Relatieproblematiek kan doorwerken op verschillende gebieden. Het kan zijn dat een van de partners depressief wordt of lichamelijk klachten krijgt. Soms raakt de seksuele relatie verstoord, of het lukt niet meer om goed samen te werken in de opvoeding van de kinderen.

Deze informatie is afkomstig van Eleos, een christelijke instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Meer informatie over relatieproblemen en de relatie tussen geloof en relatieproblemen vindt u op de website van Eleos.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement