Seksuele problemen

Seksuele problemen in het kort 

Beknopte informatie over problemen op het gebied van seksualiteit.

Problemen met seksualiteit

Veel jongeren en volwassenen slagen erin een goede manier te vinden om uiting te geven aan hun seksuele gevoelens. Toch lukt dat niet altijd. In de loop van hun leven lopen nogal wat mensen aan tegen moeilijkheden op seksueel gebied. Volgens de Rutgers NISSO Groep komt uit onderzoek naar voren dat seksuele disfuncties naar schatting bij tenminste 10-15% van de mannen en bij 15-35% van de vrouwen voorkomen. Een seksuele disfunctie kan ingrijpende gevolgen hebben voor de relatie van de partners. De ervaring leert dat ernstige seksuele problemen niet vanzelf over gaan. In dat geval is professionele zorg nodig. Eleos biedt seksuologische hulp aan jongeren en volwassenen met seksuele problemen vanuit een christelijke identiteit.

Seksuele problemen bij jongeren

Jongeren kunnen te maken krijgen met ongewenst seksueel gedrag (als slachtoffer en/of als dader), ongewenste relaties, met vragen over uiterlijk, masturbatie, seksuele geaardheid en dergelijke. Vaak zijn het geen op zichzelf staande vragen, maar zijn zij onderdeel van een bredere hulpvraag. Daarbij kan het goed zijn dat specifiek aandacht wordt besteed aan de seksuele aspecten van hun problematiek.

Verschil in seksueel verlangen tussen man en vrouw

De seksuele behoeften van een man en een vrouw die met elkaar een relatie hebben kunnen heel verschillend zijn. Er kan bijvoorbeeld een verschil bestaan over de gewenste frequentie, en de motivatie tot het zoeken van seksueel contact. De één kan dagelijks seksueel contact willen, de ander veel minder vaak of helemaal niet. Of de één zoekt vooral intimiteit, veiligheid en geborgenheid, de ander vooral het bereiken van een seksueel hoogtepunt, of bevestiging van het eigen man- of vrouw-zijn. Omdat seksuele behoeften vrijwel nooit gelijk zijn, staan paren voor de taak deze op elkaar af te stemmen. Het is de kunst deze verschillen om te vormen van een bron van spanning tot een bron van vreugde. Soms lukt dit niet, en levert dit zodanige problemen op dat hulp gezocht moet worden.

Seksuele disfuncties

Erectieproblemen, te snelle zaadlozing, of helemaal geen zaadlozing: dit zijn enkele voorbeelden van een seksuele disfunctie bij mannen. Ook vrouwen kunnen moeite hebben met het krijgen van voldoende seksuele opwinding of het bereiken van een orgasme. Er kunnen allerlei oorzaken zijn voor het ontstaan en blijven bestaan van een seksuele disfunctie. Seksuele disfuncties kunnen een bron zijn van verdriet en spanning, zowel voor de persoon zelf als in een relatie. Het is vaak niet gemakkelijk over deze problemen met een ander te praten.

Seksuele pijnklachten

Pijn tijdens of na het vrijen is een vaak voorkomend verschijnsel. Vrouwen kunnen pijn ervaren bij aanraking van de geslachtsdelen of tijdens de geslachtsgemeenschap. Die pijn kan zo heftig zijn dat de spieren van de vagina zich samenspannen zodat geslachtsgemeenschap niet mogelijk is. We noemen dit vaginisme. Het kan ook zijn dat geslachtsgemeenschap wel mogelijk is, maar gepaard gaat met pijn. Ook mannen kunnen last hebben van pijnklachten in de geslachtsdelen. Zowel bij mannen als bij vrouwen kan de pijn niet alleen tijdens, maar ook na het seksueel contact optreden, zoals hoofdpijn na het vrijen. Te weinig seksuele opwinding, een infectie of herbeleving van een seksueel trauma uit de jeugd kunnen oorzaken van de pijnklachten zijn. Pijn kan een ernstige belemmering vormen bij het genieten van seksueel contact.

Seksuele problemen na seksueel misbruik

Seksualiteit is kwetsbaar. Ongewenste ervaringen met seksualiteit, hetzij in de jeugd, hetzij als volwassene, kunnen leiden tot verminderd seksueel verlangen of een afkeer van seksualiteit. Soms kunnen slachtoffers van seksueel geweld bij ieder later seksueel contact niet anders dan dissociëren, dat wil zeggen hun belevingswereld volledig uitschakelen. Het beeld van de eigen of de andere sekse kan verstoord zijn (bijvoorbeeld: ‘alle mannen zijn alleen maar uit op seks’). Het vereist een grote inspanning de vroegere beeldvorming van seksualiteit te leren vervangen door een nieuwe beleving. Soms is de schade zo groot dat herstel van de seksualiteit niet goed mogelijk lijkt. Dit levert veel moeite en verdriet op, zowel bij degene die misbruikt is, als bij de partner.

Seksuele identiteitsproblemen

Wanneer iemands (seksuele) verlangens uitgaan naar personen van het eigen geslacht, dan spreken we van een homoseksuele oriëntatie (bij mannen) of een lesbische oriëntatie (bij vrouwen). Allerlei vragen komen af op degene die (meestal als jongere) een homoseksuele gerichtheid bij zichzelf ontdekt. Psychische problemen zoals depressiviteit en angst kunnen het gevolg zijn. Ook kunnen er geloofsproblemen ontstaan. Over dit soort problemen praten kan heel moeilijk zijn, en dit kan tot afstandelijkheid ten opzichte van de sociale omgeving leiden. Een deel van de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen trouwt met iemand van het andere geslacht. De blijvende aanwezigheid van homoseksuele verlangens kan tot forse spanningen in de huwelijksrelatie leiden.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het in acht nemen van grenzen bij het uiten van seksuele behoeften kan problemen geven. Wanneer mensen daar moeite mee hebben, kunnen zij komen tot het zoeken van ongewenste intimiteit en seksueel geweld. Seksueel grensoverschrijdend gedrag brengt meestal (ernstige) schade toe aan het slachtoffer. Soms komen plegers van seksueel geweld in aanraking met Justitie en worden zij veroordeeld voor een seksueel delict. Vaak komt het niet zover, en vindt er geen verwijzing plaats naar verplichte hulpverlening. Het is dan belangrijk vrijwillig hulp te zoeken.

Parafilieën

De meeste mensen voelen zich seksueel aangetrokken tot personen van het andere geslacht van ongeveer dezelfde leeftijd. Een minderheid voelt zich aangetrokken tot personen van hetzelfde geslacht. Een nog kleinere categorie wordt seksueel opgewonden op een andere manier. We spreken dan van een parafilie. Voorbeelden daarvan zijn: de combinatie van seksualiteit en pijn (seksueel masochisme, dat wil zeggen zelf zich door de ander laten vernederen of pijn laten doen om tot een seksueel hoogtepunt te komen), of seksueel sadisme, (dat wil zeggen de ander pijn doen), seksuele verlangens tot kinderen (pedofilie of pedoseksualiteit), het gebruik van voorwerpen zoals leer of lingerie om tot een seksueel hoogtepunt te komen (fetisjisme), het gebruik van dieren (bestialiteit), de eigen geslachtsdelen tonen aan nietsvermoedende voorbijgangers (exhibitionisme), intiem contact opdringen via de telefoon, enzovoorts. Wanneer iemand op een andere dan doorgaans gebruikelijke manier seksueel opgewonden wordt, kan dat leiden tot problemen op het gebied van intieme relaties of problemen met justitie.

Genderidentiteitsstoornissen

Sommigen jongeren en volwassenen hebben heel veel moeite met hun man-zijn of vrouw-zijn. Zij ervaren een groot verschil tussen hun geslacht zoals zij dat zelf beleven en hun biologische geslacht. Zij zijn ongelukkig met hun geslacht dat zij beleven, en hebben een dringende wens tot het andere geslacht te behoren. Onvrede met het eigen geslacht kan tot grote spanningen leiden. Er kan een sterke behoefte bestaan van geslacht te veranderen (daarom werd vroeger gesproken van transseksualiteit, maar deze benaming is niet helemaal juist). Ook in minder ernstige vormen kunnen problemen met de genderidentiteit iemands ontwikkeling belemmeren.

Dwangmatig seksueel gedrag

Dwangmatig bezig zijn met seksualiteit wordt ook wel seksverslaving genoemd. Deze benaming is echter minder juist. Verslaving aan middelen zoals drugs, alcohol of nicotine geeft lichamelijke en psychische verslaving. Bij dwangmatige seksualiteit is dat niet het geval. Veelvuldig bezig zijn met seksualiteit kan wel problematisch zijn. Mensen kunnen dagelijks vele uren bezig zijn met het bezoeken van pornografische sites op internet, of frequent prostituees bezoeken, of veelvuldig dwangmatig masturberen. Er is vaak een tweestrijd tussen enerzijds willen en doen en anderzijds niet goed vinden dat men het doet. Dit kan leiden tot problemen in de relatie met de partner en met God, maar ook tot financiële problemen en werkproblemen. Hulpverlening kan tot resultaat hebben dat men weer controle over het eigen gedrag krijgt.

Andere soorten seksuele problemen

Er komen nog andere problemen voor met seksualiteit die hier niet genoemd zijn. Zo kunnen er problemen zijn met seksualiteit bij het ouder worden, vragen over anticonceptie in relatie tot seksualiteit, seksuele problemen vanwege ziekte of een handicap en dergelijke.


Deze informatie is afkomstig van Eleos, een christelijke instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Meer informatie over seksualiteit en de relatie tussen geloof en seksualiteit vindt u op de website van Eleos.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement