Wat is pastoraat?

Beleid en organisatie van het gemeentepastoraat (Landelijk Dienstencentrum PKN) 

Wat komt er kijken bij het ontwikkelen van een eigentijds pastoraal beleid? Een handreiking met aandacht voor het ontwikke­len van een visie op pastoraat en het benutten van nieuwe moge­lijkheden.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Bidden tijdens een pastoraal gesprek (Ton van der Wekken) 

Waarom bidden? Moet je bidden? Wat moet ik zeggen? Bidden is voor sommigen een vreemd fenomeen. Handen gevouwen, ogen dicht en dan in het luchtledige praten. Voor gelovigen is het een communicatiemiddel bij uitstek: het is praten met God en het uiten van alles wat een mens kan bezighouden. Juist dit middel kan uitstekend gebruikt worden in een pastoraal gesprek.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Het eigene van pastoraat (Ruard Ganzevoort & Jan Visser) 

Een verkenning van het eigene van pastoraat in vergelijking met andere vormen van kerkelijke presentie en met andere vormen van hulpverlening. Bovendien maak je kennis met verschillende grondhoudingen in het pastoraat.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Ouderlingen over hun ervaringen met huisbezoek (Jaap van der Giessen & Samuel Visser) 

Hoe gaat het huisbezoek in uw gemeente? Gaat u als ouderling zelf op pad? Doet u het huisbezoek alleen en hoe verloopt het gesprek? Hoe ervaart u de ontmoetingen met gemeenteleden?

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Over pijn zingen (André F. Troost) 

Samen zingen in het pastoraat. Het is intiem. Maar er zijn momenten waarop het kan. En niet zelden zijn die momenten tot rijke zegen.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Visie op pastoraat: uitgangspunten, motivatie en verwachtingen (Nynke Dijkstra-Algra) 

Je wilt je gaan bezighouden met pastoraat. Dan is het goed om te beginnen bij het begin. Wat is de betekenis en bedoeling van het pastoraat in de gemeente?  Waar doen we het voor? Waarom bestaat er zoiets als pastoraat?

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Wandelen op heilige grond – het pastorale gesprek (Nico van der Voet) 

Er is in het pastoraat het ‘wat’ van de communicatie en het ‘hoe’. De visie op pastoraat en de manier waarop je communiceert als pastor hebben met elkaar te maken. Dat blijkt in het vervolg waar ik het beeld van de tempel – bij uitstek het werkterrein van de priester – gebruik om de pastorale communicatie te verhelderen.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement