Wat is pastoraat?

Beleid en organisatie van het gemeentepastoraat 

Wat komt er kijken bij het ontwikkelen van een eigentijds pastoraal beleid? Met aandacht voor het ontwikke­len van een visie op pastoraat en het benutten van nieuwe moge­lijkheden.
Een handreiking.

Deze handreiking is ontwikkeld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Bidden tijdens een pastoraal gesprek 

Bidden is voor sommigen een vreemd fenomeen. Handen gevouwen, ogen dicht en dan in het luchtledige praten. Voor gelovigen is het een communicatiemiddel bij uitstek: het is praten met God en het uiten van alles wat een mens kan bezighouden. Juist dit middel kan uitstekend gebruikt worden in een pastoraal gesprek.

Waarom bidden? Moet je bidden? Wat moet ik zeggen?

Door Ton van der Wekken, predikant van de Christelijk Gereformeerde Gemeente Dokkum

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

De Bijbel in het pastoraat 

Hoe breng je de Bijbel ter sprake in een pastoraal gesprek?

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Het eigene van pastoraat 

Een verkenning van het eigene van pastoraat in vergelijking met andere vormen van kerkelijke presentie en met andere vormen van hulpverlening. Bovendien maak je kennis met verschillende grondhoudingen in het pastoraat.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Huisbezoek – ervaringen van ouderlingen 

Hoe gaat het huisbezoek in uw gemeente? Gaat u als ouderling zelf op pad? Doet u het huisbezoek alleen en hoe verloopt het gesprek? Hoe ervaart u de ontmoetingen met gemeenteleden?

Ouderlingen over hun ervaringen met huisbezoek.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Kijken naar verbinding en verbanden in het pastoraat 

Geen mens is een eiland. Zoals het hele universum met elkaar verweven is, zo leven mensen ook in verbanden en relaties tot elkaar.
Wat betekent dit voor het pastoraat? Een artikel over de ‘systematische’ en de ‘contextuele’ benadering in het pastoraat.

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Over pijn zingen 

Samen zingen in het pastoraat. Het is intiem. Maar er zijn momenten waarop het kan. En niet zelden zijn die momenten tot rijke zegen.

Door dr. André F. Troost

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Visie op pastoraat: uitgangspunten, motivatie en verwachtingen 

Je wilt je gaan bezighouden met pastoraat. Dan is het goed om te beginnen bij het begin.
Wat is de betekenis en bedoeling van het pastoraat in de gemeente?  Waar doen we het voor? Waarom bestaat er zoiets als pastoraat?

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement

Wandelen op heilige grond – het pastorale gesprek 

Er is in het pastoraat het ‘wat’ van de communicatie en het ‘hoe’. De visie op pastoraat en de manier waarop je communiceert als pastor hebben met elkaar te maken. Dat blijkt in het vervolg waar ik het beeld van de tempel – bij uitstek het werkterrein van de priester – gebruik om de pastorale communicatie te verhelderen.

Door: Nico van der Voet

De uitgebreide informatie hiervan is alleen voor PastoraatWijzer Plus gebruikers te lezen. Bekijk mogelijkheden van PastoraatWijzer Plus

Met PastoraatWijzer Plus kun je notities toevoegen en favorieten bewaren. Bekijk de voordelen van het Plusabonnement