Geef nieuw ingekomenen nu een extra warm welkom

Nelleke Boonstra is middenin de coronacrisis (op 6 april 2020) verhuisd naar een andere woonplaats. Dat betekent dat ze niet alleen in die nieuwe woonplaats moet ‘inburgeren’ maar ook in een nieuwe kerkelijke gemeente. Dat gaat niet zo eenvoudig nu. Op grond van haar eigen ervaringen geeft ze graag een paar tips voor een welkom aan nieuw ingekomenen in deze coronatijd.

Een nieuwe bewoner en kerklid kan nu niet op de gebruikelijke manier inburgeren. Zo kun je niet naar bijeenkomsten waar je mensen kunt leren kennen – niet in de burgerlijke en niet in de kerkelijke gemeente. Daardoor raak je gemakkelijk geïsoleerd.
Dat vraagt een bijzondere aanpak. Wat is van belang om aandacht aan te schenken?

Volstaat het gebruikelijke welkomstpakket nu?

De inschrijving bij de burgerlijke stand zal soepel verlopen. Aan de kerk wordt doorgegeven dat de nieuwe bewoner lid is van die kerk. De gebruikelijke molen van de plaatselijke gemeente (of parochie) gaat draaien.
Ik kreeg zelf na drie weken een welkomsbrief met een folder van alle wijkkerken van mijn nieuwe woonplaats. Elke kerk stelde zich voor. Er stonden foto’s van de kerken bij, hun websites, en de tijden van de kerkdiensten waren duidelijk omschreven in. Uiteraard was er een brief bij van de kerkrentmeesters met alle informatie over het hoe en wat van de vrijwillige bijdrage.
Verder was er een lijst met activiteiten waaraan je deel zou kunnen nemen en andere mogelijkheden om actief te worden. Ook werd vermeld dat vermoedelijk iemand van de kerk uit de wijk waar ik woon contact met me zou opnemen.Het kwetsbare van deze informatie: hij is niet up to date. Dat besef ik natuurlijk wel, maar een aanvulling met het oog op de huidige situatie was prettig geweest.

Tips:

  • Neem contact op met het kerkelijk bureau of de persoon die de welkomstpost verzorgt, en zorg ervoor dat er een brief wordt toegevoegd die aangeeft hoe de kerk met de coronacrisis omgaat.
  • Als de gegevens binnen zijn van de nieuw-ingekomenen, maak er dan nu extra haast mee om contact op te nemen. Wie weet wordt hij of zij ziek, of is hulpbehoevend. Er zijn niet zomaar buren die gaan helpen, want ze kennen deze nieuwe bewoner nog niet.

Digitale mogelijkheden

Als actieveling had ik niet gewacht op de welkomstbrief. Ik was zelf al op de website gaan kijken. En daar vond ik de verschillende wijkkerken. Bij mijn wijkkerk stond: na de dienst kun je digitaal koffiedrinken via Zoom. Dat was gezellig. Een eerste stap om mensen van de kerk te spreken.

Tip:

Denk na over digitale en andere niet-fysieke ontmoetingsmogelijkheden, niet alleen één op één. Een paar mensen op een beeldscherm zien praten geeft meer verbondenheid dan alleen een e-mailwisseling of een telefoongesprek met één ander. Denk aan Skype, Zoom, Jitsi of nog andere mogelijkheden voor groepsvideo-ontmoeting.

Persoonlijke ontmoeting

Op de website vond ik ook hoe iedere wijkkerk probeert om nieuwe vormen aan te reiken die gemeenteleden stimuleren om iets digitaal bij te wonen of zelfs mensen te ontmoeten. Zo geeft mijn wijkkerk de gelegenheid een kaarsje aan te steken in de kerk op woensdagmorgen. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Een ontmoeting met een gemeentelid en een iets langer gesprek was het resultaat.

Tips:

  • Bied gelegenheid aan nieuw ingekomenen om mensen te ontmoeten. Is de kerk open op een speciale tijd? Zet in de welkomstbrief dat de nieuw ingekomene welkom is.
  • Als de nieuw ingekomene inderdaad komt, schenk hem of haar extra aandacht. Hij of zij kent immers nog niemand.

Nelleke Boonstra is emeritus predikant, trainer en coach, en redactielid van Ouderlingenblad.