Handreiking voor pastoraat en corona

.

Kerkelijk werkers, voorgangers en pastores staan net als artsen en verpleegkundigen in de frontlinie van de coronacrisis. Zij verlenen geestelijke bijstand aan zieken en stervenden en willen dicht bij hen zijn. Tegelijkertijd moeten zij verantwoord omgaan met levensbedreigende risico’s. Waar liggen grenzen van compassie en pastoraat in deze omstandigheden?

Reagerend op signalen uit het veld is er een handreiking opgesteld voor geestelijken in de frontlinie met:

  •  bouwstenen voor het pastoraat in crisistijd
  • praktische handreikingen voor verantwoord handelen

De handreiking sluit aan bij de twee werken van barmhartigheid waar het meest dringend een beroep op wordt gedaan:

  • de zieken bezoeken
  • de doden begraven.

De opstellers van de handreiking zijn ethici en praktisch theologen van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam-Groningen en de Tilburg School of Catholic Theology:  prof.dr. Theo Boer, prof.dr. Ad de Bruijne, dr. Anton ten Klooster en prof.dr. Hans Schaeffer. Zij hebben advies gevraagd van deskundigen van andere ambtsopleidingen, en van professionals uit het veld van zorg, pastoraat en de uitvaartbranche.

Het is de bedoeling dat deze handreiking gebruikt kan worden over de breedte van het christelijk pastoraat in de verschillende kerkelijke denominaties.
Voor (predikant-)geestelijke verzorgers in zorginstellingen gelden allereerst de richtlijnen van de eigen instelling.

De handreiking is te vinden op de speciale website www.pastoraatencorona.nl

Deze site wordt steeds geüpdatet. Daar kunnen ook ervaringen worden gedeeld.