Krijgsmachtpastoraat

‘Krijgsmachtpastoraat is kerkenwerk. En dat is het al 100 jaar, want tijdens de mobilisatie in 1914 werden bij Koninklijk Besluit 3 aalmoezeniers en 6 veldpredikers aangesteld bij het leger’ zegt ds. Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant.

De 45 predikanten die momenteel werkzaam zijn bij Defensie verrichten nog steeds pastoraat namens hun zendende kerken. Deze zending betekent dat wij militairen, veteranen en hun directe relaties ondersteunen bij geloofs- en levensvragen. Wij zijn daartoe geroepen omwille van het evangelie van Jezus Christus, als ambtsdragers van de kerk gaan wij voor in liturgie en bezinning bij militairen overal ter wereld.

In een militaire omgeving zijn vragen rond leven en dood, goed en kwaad, zinvolheid en zinleegte telkens weer actueel. Krijgsmachtpredikanten staan in een lange kerkelijke traditie en zijn bij uitstek geschikt om in te gaan op zulke levens- en vaak ook geloofsvragen.
Dit pastoraat vereist als eerste ‘bij de man te zijn’ op de kazerne en vooral als het erom spant bij hen te zijn tijdens uitzendingen en operationele inzet. Zo maken krijgsmachtpredikanten volledig deel uit van de militaire eenheid, in binnen- en buitenland. Geestelijk verzorgers, waaronder predikanten, zijn buiten Nederland langdurig aanwezig bij de Nederlandse militairen in Mali, Afghanistan, Irak, Litouwen, Aruba, Curaçao en aan boord van verschillende schepen.

In ons werk hechten we grote waarde aan de band met onze zendende kerk. Want in de volstrekt geseculariseerde wereld van de krijgsmacht is het van groot belang om contact te houden met onze belangrijkste bronnen. Dat zijn de bijbel en de christelijke geloofsgemeenschap waarin de bijbel centraal staat.

 

Meer weten over de Diensten Geestelijke Verzorging bij defensie?  Lees het jaarbericht 2017: Back to basics

Bekijk meer op PastoraatWijzer over pastoraat aan militairen, veteranen en hun familie.

In de rubriek hulpmiddelen vindt u ook een Handreiking ‘Zorg en aandacht voor militair, veteraan en thuisfront’  die u kunt bestellen.

BewarenBewaren