Nieuwe boeken (augustus 2017)

Nieuwe boeken

Op het blog van PastoraatWijzer vindt u regelmatig een overzicht van nieuwe boeken
die van belang zijn voor wie een pastorale taak heeft.


De slag om het hart. Over secularisatie van verlangen
Herman Paul


Is secularisatie hetzelfde als kerkverlating? Nee, volgens Herman Paul. Hij betoogt dat secularisatie vooral te maken heeft met verlangen. Verlangens verwereldlijken als ze in de ban komen van status, welvaart of geluk. Verlangen naar God kan dan naar de achtergrond verschuiven. Secularisatie is dan ook een slag om het hart. Verlangen is in zichzelf niet negatief. Daarom vraagt de auteur zich in dit boek af of de christelijke gemeente verlangen naar God kan stimuleren en vormen. En zo ja, hoe? De slag om het hart presenteert een nieuwe kijk op secularisatie en een prikkelende visie op verlangen.

Bekijk dit boek

Kwetsbaar bestaan. Een pleidooi voor zachtmoedigheid

Hans Pasveer

Ik ben een kwetsbaar mens. Dat lot deel ik met al mijn soortgenoten. Hoe ga ik er zelf mee om en hoe doe ik dat in de omgang met medemensen? En hoe wordt in de samenleving met het kwetsbare omgegaan? Over die vragen gaat dit boek.
Met de schrijfster Brené Brown is Pasveer van mening dat kwetsbaarheid tot een bron van kracht kan worden, op voorwaarde dat de kwetsbare mens zijn kwetsbaarheid durft te aanvaarden en te tonen. In veel gevallen wordt hij echter belemmerd door (faal)angst of schaamte en vreest hij voor afwijzing.

Bekijk dit boek
Ik wil dat jij bent
Tomáš Halík, Petra Prins-Mikulková, Dirk Prins

In dit nieuwe boek van Tomáš Halík gaat het over de relatie tussen geloof en liefde. Halík mediteert over Augustinus’ uitspraak ‘Liefde is: ik wil dat je bent’. Hij vraagt zich af wat dit betekent voor gelovigen vandaag. Onze liefde voor God zal vooral tot uitdrukking moeten komen in onze liefde voor andere mensen. Christenen moeten zich daarom niet afsluiten voor de seculiere omgeving, aldus Halík. Ze zouden die contacten juist actief en liefdevol moeten aangaan.

Bekijk dit boek
Geloven: in de toekomst. Twee persoonlijke essays
Stephan Sanders, Mirjam Sterk

Wat is de toekomst van het geloof en welke rol speelt de kerk daarin? In ‘Geloven in de toekomst’ zoeken auteurs Stephan Sanders en Mirjam Sterk naar het antwoord op deze vragen. Voor Stephan Sanders is er vooral toekomst voor de twijfel. De twijfel is een schaars goed in de kerk, vindt hij. Hij beschrijft de persoonlijke radicale verandering die tot dit inzicht leidde. Mirjam Sterk pleit voor een ‘vloeibare kerk’, die daar is waar mensen elkaar ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld ook in een café zijn.
Bekijk dit boek
Vergeven. Omgaan met onrecht.
Svenja Flasspöhler
In Vergeven stelt Svenja Flasspöhler vanuit persoonlijke ervaring de vraag of vergeven mogelijk is, wat er voor nodig is en wat het je kan brengen. Ze gaat te rade bij schrijvers, filmmakers en filosofen als Hannah Arendt, Derrida en Levinas. Zo laat ze zien dat filosofie andere inzichten biedt dan religie. Doordat ze het universele thema vergeving inbedt in haar ingrijpende levensverhaal en dat van anderen, ontstaat er een intieme leeservaring.

Bekijk dit boek