Pastoraat in tijden van corona

Een greep uit verschillende initiatieven

 • In Langweer (Friesland) hebben, na een bliksemactie van kerk en dorp samen, alle inwoners een brief in de bus gehad met telefoonnummers die mensen kunnen bellen als ze hulp nodig hebben. Dit is op meer plekken het geval, maar dan vaak of vanuit de burgerlijke gemeente of vanuit een geloofsgemeenschap (in eerste instantie aan de eigen leden). Mooie in dit voorbeeld: de samenwerking.
 • Op diverse plaatsen zijn telefooncirkels gevormd van mensen die elkaar regelmatig bellen. Meestal van maximaal 10 mensen. (Dit kan de predikant/pastor/kerkelijk werker ontlasten.)
 • Een geestelijk verzorger nam zelf (met twee telefoons) voor de bewoners van het verpleeghuis een podcast op in de vorm van een korte viering, met gebeden, muziek, een korte overdenking.
 • Een groep diakenen maakt een boekje met tekst en beeld voor in de Stille Week, in de eerste plaats voor ouderen die aan huis gebonden zijn.
 • Via www.nietalleen.nl kunnen mensen die hulp nodig hebben en lokale organisaties en kerken die hulp willen bieden aan elkaar gekoppeld worden. Lokale kerken kunnen zich hier aanmelden met een hulpaanbod.

Tips

 • Voor telefonisch pastoraat (van de Protestantse Kerk)
 • Voor vormen van pastoraat die nog wel mogelijk zijn (Protestantse Kerk)
 • Vergeet de gewone ‘ouderwetse’ post (brief, kaartje) niet als contactmiddel.
 • Denk niet alleen aan ouderen maar ook aan anderen voor wie deze periode een hele opgave is, bijvoorbeeld ouders van tieners en tieners zelf (die hun sociale contacten missen), ouders met kinderen in het speciaal onderwijs, zzp’ers die een groot deel van hun inkomen mislopen.

Bidden

 • Sommige kerken zijn bewust wél open op bepaalde tijden (met in achtneming van de adviezen van het RIVM) zodat mensen hier een kaarsje kunnen aansteken.
 • Via de website ‘nationaalgebed.nl’ kunnen mensen gebedspunten delen, die te lezen zijn op een ‘gebedsmuur’.
 • Ook stadsklooster Arnhem biedt gelegenheid om gebedsintenties in te dienen.
 • ‘Digitaal’ een kaarsje branden kan bijvoorbeeld via mijnkerk.nl

Enkele (gebeds)teksten: