Privacyreglement PastoraatWijzer.nl

www.pastoraatwijzer.nl
Privacyreglement en cookiebeleid

PastoraatWijzer is een website van KokBoekencentrum, onderdeel van VBK|media BV,
Herculesplein 96, 3584 AA Utrecht. KvK-nummer:30068750. Hierna aangeduid als ‘VBK’.

VBK vindt het heel belangrijk om de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van zijn websites en zijn klanten te respecteren. VBK garandeert dat de door u verstrekte gegevens worden behandeld en beveiligd zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. Hieronder informeren we u over welke gegevens we verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.

 

1 Welke informatie wordt door PastoraatWijzer verzameld en verwerkt?

1.1 Persoonsgegevens

Om gebruik te maken van PastoraatWijzer moet u zich registreren. Daarvoor moet u uw e-mailadres, naam en een zelfgekozen wachtwoord opgeven.
Daarnaast kunt u bij en na uw registratie, als u dat wilt, de volgende gegevens opgeven in ‘mijn profiel’: bedrijfsnaam; adres, postcode, plaats en land; telefoonnummer; kerkgenootschap en kerkelijke functie. De laatste twee gegevens worden gescheiden van uw overige gegevens bewaard en verwerkt, zodat ze niet te herleiden zijn tot uw persoon. We gebruiken ze uitsluitend voor statistische doeleinden.

Neemt u een betaald abonnement op PastoraatWijzer (Pastoraatwijzer-PLUS of een collectief abonnement) , dan moet u ook uw adres opgeven en een bankrekeningnummer, om betaling en facturering mogelijk te maken.

De servers leggen automatisch gegevens vast bij ieder bezoek aan PastoraatWijzer zoals URL, IP-adres, browsertype en –taal, en de datum en tijd.

1.2 Ingevoerde gegevens

Op PastoraatWijzer.nl kunt u, wanneer u ingelogd bent en een PLUS-abonnement hebt, aantekeningen maken (‘notities’) voor eigen gebruik, en bijbelteksten toevoegen. Ook kunt u vragen stellen aan een pastorale vraagbaak, via een formulier dat per e-mail verzonden wordt.
Voor alle informatie die u invult op (formulieren op) www.pastoraatwijzer.nl geldt dat PastoraatWijzer die niet verzamelt en /of deelt met derden, maar wel opslaat.

 

2 Wat doen we met uw gegevens?

2.1 Gebruik e-mailadres

Uw e-mailadres gebruiken wij om u een nieuwsbrief van Pastoraatwijzer toe te sturen, als u hiervoor toestemming hebt gegeven (NB hebt u een betaald abonnement, dan maakt de nieuwsbrief hier automatisch deel van uit). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden (via de link onderaan iedere nieuwsbrief/aanbieding of door een e-mail aan info@pastoraatwijzer.nl).

We gebruiken uw e-mailadres ook om u gebruikersinformatie of serviceberichten toe te sturen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de website.

 

2.2 Gebruik overige gegevens in profiel

We gebruiken uw telefoonnummer of adres alleen als het noodzakelijk is om u via die weg te informeren over uw toegang tot en gebruik van PastoraatWijzer.

Uw naam, adres en woonplaats worden ook gebruikt als dit noodzakelijk is in het kader van facturering.

Verder gebruiken wij alle niet-noodzakelijke gegevens die u in uw profiel hebt ingevuld alleen voor statistische doeleinden, om inzicht te krijgen in het bereik van PastoraatWijzer.

 

3 Hoe lang bewaren we gegevens?

De door u verstrekte gegevens worden door ons zeven jaar bewaard na registratie of, als u een betaald abonnement hebt gehad, zeven jaar na beëindiging van uw abonnement. Daarna worden uw gegevens verwijderd. Gegevens op ingevulde formulieren  worden direct na verwerking van het formulier verwijderd.

 

4 Gebruik van uw gegevens door derden

De door u verstrekte gegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien en voor zover dit nodig is in het kader van de toegang tot het materiaal op PastoraatWijzer en overige diensten die PastoraatWijzer aanbiedt. De derden aan wie uw gegevens worden verstrekt, zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen conform het bepaalde in dit privacyreglement en conform de geldende wetgeving.

Van u ontvangen gegevens zullen onder geen beding worden verkocht. Zonder uw expliciete toestemming verstrekt PastoraatWijzer uw persoonsgegevens en aantekeningen niet aan derde partijen voor marketingdoeleinden.

 

5 Hoe kunt u gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt uw gegevens altijd zelf inzien, wijzigen en/of niet-noodzakelijke gegevens verwijderen in uw profiel op Pastoraatwijzer (te vinden onder Mijn Pastoraatwijzer > Mijn profiel)

Als u een overzicht wilt welke gegevens PastoraatWijzer van u heeft opgeslagen of als u een verzoek wilt indienen om uw gegevens te verwijderen (voor zover dit wettelijk mogelijk is) kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor het gegevensbeheer van PastoraatWijzer. Op dit moment is dat Esther van der Panne  p/a VBK | Media, KokBoekencentrum, Postbus 13288, 3507 LG Utrecht.
E-mail: info@pastoraatwijzer.nl.

PastoraatWijzer zal uw aanvraag binnen vier weken behandelen en u schriftelijk op de hoogte brengen.

 

6 Cookies en gebruikersstatistieken

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden op uw computer niet beschadigen, ze kunnen geen virussen op uw computer installeren.

De cookies op een rijtje

6.1 Functionele cookies

De functionele cookies zijn nodig om Pastoraatwijzer naar behoren te laten werken, bijvoorbeeld om in te loggen en ingelogd te blijven. Deze functionaliteiten werken niet zonder deze cookies.

6.2 Analytische cookies

Met de analytische cookies doen we kennis op en krijgen we inzicht in wat onze bezoekers bekijken, hoe ze op onze website terecht komen en welke zoekopdrachten ze invoeren. We weten niet WIE u bent maar alleen WAT u doet. Deze informatie gebruiken we om onze website beter te maken. We maken gebruik van Google Analytics.
Google Analytics kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Google.

6.3 Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt cookies weigeren of verwijderen door de instellingen in uw browser, maar dat kan betekenen dat sommige functies van PastoraatWijzer niet optimaal werken.

Omdat iedere browser anders is, kunt u het beste in het ‘help’ menu van uw browser kijken voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Op http://www.google.nl/privacy_ads.html kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

 

7 Op welke wijze beschermt PastoraatWijzer uw persoonsgegevens en aantekeningen?

Alle door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in een daartoe beveiligde webomgeving.

 

8 Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van PastoraatWijzer?

9 Dit privacyreglement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens en de zelfgemaakte aantekeningen die via de website PastoraatWijzer.nl zijn verkregen. Op de website staan ook links naar websites van derden. PastoraatWijzer accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

9 Kan dit privacyreglement worden gewijzigd?

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op PastoraatWijzer.nl.

 

10 Vragen

Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van PastoraatWijzer kunt u contact opnemen met Pastoraatwijzer | Esther van der Panne,
e-mail: info@pastoraatwijzer.nl.