Privacyreglement PastoraatWijzer.nl

1. Wat is PastoraatWijzer?

PastoraatWijzer.nl is een website die door Boekencentrum Uitgevers is ontwikkeld en is bedoeld voor iedereen die met pastoraat te maken heeft. Op PastoraatWijzer.nl vind je suggesties voor bijbelgebruik in het pastoraat, achtergrondinformatie, aanbevolen boeken, artikelen en een vraagbaak.

2. Welke informatie wordt door PastoraatWijzer verzameld en verwerkt?

2.1 Persoonsgegevens
Om gebruik te maken van PastoraatWijzer moet je je registreren. Hiervoor wordt je voor- en achternaam, functie, e-mailadres en wachtwoord gevraagd. Deze gegevens kun je later desgewenst aanvullen op je profielpagina.
De door jou verstrekte persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’) worden door PastoraatWijzer gebruikt zoals onder punt 4 omschreven.

2.2 Ingevoerde gegevens
Op PastoraatWijzer.nl kun je, wanneer je ingelogd bent, zelf aantekeningen maken (‘notities’) voor eigen gebruik. Voor alle informatie die je invult op PastoraatWijzer.nl geldt dat PastoraatWijzer deze niet verzamelt en /of deelt met derden maar wel opslaat.

3. Het gebruik van cookies door Google Analytics
PastoraatWijzer maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website en het gebruik ervan te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt aan Google doorgegeven en op servers in de Verenigde Staten bewaard. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij PastoraatWijzer.nl gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op PastoraatWijzer.nl voor website-exploitanten te maken en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven staat beschreven.

4. Voor welke doeleinden zal PastoraatWijzer gegevens over jou gebruiken?
1. Om diensten aan jou te verlenen
2. Om je algemene informatie te geven
3. Om de nieuwsbrief te versturen

4.1. Om diensten aan jou te verlenen
Kort gezegd biedt PastoraatWijzer haar website aan voor het aanbieden van materiaal dat ingezet kan worden in het pastoraat. Om het materiaal daadwerkelijk aan te kunnen bieden, en omdat voor een selectie van diensten moet worden betaald, moet PastoraatWijzer.nl van jouw persoonsgegevens gebruikmaken. Ook voor het verlenen van diensten en voor het updaten van de website kan PastoraatWijzer jouw persoonsgegevens goed gebruiken.

4.2. Om je algemene informatie te geven
PastoraatWijzer wil je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van de website. Als er een uitbreiding, een update of andere wijziging aankomt, kan PastoraatWijzer je dat laten weten.

4.3. Om de nieuwsbrief te versturen
PastoraatWijzer kan je door middel van een nieuwsbrief op de hoogte houden van haar activiteiten. In elke toegezonden nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt afmelden voor de PastoraatWijzer- nieuwsbrief.

5. Op welke wijze beschermt PastoraatWijzer jouw persoonsgegevens en aantekeningen?
PastoraatWijzer zal jouw persoonsgegevens en aantekeningen behoorlijk en zorgvuldig in overeenstemming met de wet verwerken. PastoraatWijzer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens en aantekeningen te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zonder jouw expliciete toestemming verstrekt PastoraatWijzer jouw persoonsgegevens en aantekeningen niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden.

6. Inzage in en verwijderen van jouw persoonsgegevens
Je kunt jouw persoonsgegevens altijd inzien of aanpassen wanneer je op je eigen profiel inlogt. Wanneer je wenst dat je persoonsgegevens / je account wordt verwijderd van PastoraatWijzer.nl kun je hiervoor een verzoek indienen bij PastoraatWijzer. PastoraatWijzer zal je aanvraag binnen vier weken behandelen en je hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van PastoraatWijzer?
Dit privacyreglement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens en de zelfgemaakte aantekeningen, die via de website PastoraatWijzer.nl zijn verkregen. Op de website staan ook links naar websites van derden. PastoraatWijzer accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

8. Kan dit privacyreglement worden gewijzigd?
Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op PastoraatWijzer.nl.

9. Vragen
Bij vragen over dit privacyreglement kun je een e-mail sturen naar info@pastoraatwijzer.nl.