Waarom pastoraat voor jongeren?

Tieners

Zelf heb ik nooit bezoek gehad van een pastoraal bezoeker en de ouderling kwam pas op bezoek toen ik ging trouwen. Gelukkig kon ik mijn vragen altijd stellen op club of bij catechisatie. Maar niet elke jongere gaat regelmatig naar de kerk en ook naar clubs en catechisatie gaan jongeren niet altijd meer. Daarom ben ik een groot voorstander van jongerenpastoraat.

Een groot gedeelte van de jongeren ziet het geloof als een verplichting. Het heeft nauwelijks betekenis voor ze en ze geven er geen prioriteit aan. Samengevat is het gewoon niet relevant voor ze. Geloven is niet iets van henzelf en daardoor soms ook onderwerp van verzet tegen ouders.
Daarom is het belangrijk dat een pastoraal bezoeker hierover met ze gaat praten. Iemand die een voorbeeldfiguur is voor de jongere en niet bang is om kritische vragen te beantwoorden. Het is wel van belang dat je hierin ‘echt’ bent. Jongeren hebben het direct door als je betrokkenheid veinst.

Eigenlijk is het jongerenpastoraat met één kernwoord te omschrijven: contact. Het gaat om de band, de relatie, met jongeren: dat ze weten dat er iemand is die voor ze op komt, die op ze betrokken is, die naar ze luistert, die lekker met ze praat, waar ze hun hart even kunnen luchten, die kan delen in en vertellen over het geloof in de Here Jezus. Iemand die oprecht interesse in ze heeft.
Jongeren willen zich graag gezien weten. Alleen als je oprecht interesse hebt in de jongere zul je contact krijgen.

Mijn ervaring is dat als je echt contact krijgt met jongeren, ze zomaar opeens spontaan in je huis staan om ‘even’ hoi te zeggen en vervolgens blijven plakken en hun verhalen delen. Dit kan alleen als er van beide kanten vertrouwen is. Doordat jij als volwassene de jongeren binnen laat, zowel in je huis als in je hart, maken de jongeren jou ook deelgenoot van hun leven. Op die manier kun je hun pastor zijn.

Elise van Gurp-van der Wekken
(jeugdwerkadviseur bij de CGJO, Christelijke Gereformeerde Jongeren Organisatie).