Zegenend helpen

Maria Minnen vertelt over zegen als een ‘way of life’ en zegenend helpen als basis voor pastoraat.

 1 Petrus 3: 9b “Zegen juist, opdat u zelf ook zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.”

Zegenend Helpen is een levenshouding waarbij we geloven dat God het goed voorheeft met de ander. Dit houdt in dat wij geloven dat God met zijn zegen, dat betekent ‘goede woorden spreken over’, betrokken wil zijn bij de ander. Vanuit die zegenende levenshouding benaderen wij de mensen die bij ons komen voor een gesprek en/of hulp.

‘Zegenend Helpen’ houdt in dat de hulpverlener en de ander het goede dat God in het leven van de ander doet of gedaan heeft onder woorden brengen. Daarbij zegent de hulpverlener de ander in Jezus’ naam met Zijn Shalom, dat is Gods Vrede. In die Shalom zit al het goede  van God opgesloten. Deze Shalom werkt uit dat God in de situatie van de ander mag en kan komen.
Belangrijk is de actieve manier waarbij de hulpverlener de ander helpt in zijn of haar relatie met God. Hierin mag dan de vrede van God, die Shalom, wezenlijk worden ervaren.
Hierbij is het niet de bedoeling dat de ander zomaar bedolven wordt onder loze positieve woorden. We benoemen specifiek de situatie en brengen deze bij God. We vragen God zich te openbaren in die specifieke situatie. Door te zegenen wordt de situatie en al dan niet de pijnlijke ervaringen binnen de bescherming gebracht van God.

Wij hebben gezien en ervaren dat door te zegenen, de situatie van de ander in een ander licht komt te staan en hierdoor verwerkt kan worden. De ander ervaart ruimte om meer afstand te nemen van de situatie, waardoor dit een juiste plek kan krijgen. We zien dat de ander door het zegenen met de vrede van God de innerlijke rust hervind en op basis hiervan beslissingen kan nemen.

Wanneer we de ander mogen zegenen maken we gebruik van stiltemomenten. We ervaren heel vaak dat in die stilte God spreekt. Hij spreekt tot degene die zegent maar ook tot degene die de zegen ontvangt. Dit zijn de momenten waarin Zijn Shalom ten volle kan worden beleefd en waarin de relatie van de ander met God mag groeien.

Zegenend Helpen is de basis voor pastoraat. Daarnaast wordt in hulpverlening gebruik gemaakt van andere methoden en inzichten, maar de basis blijft om het goede van God aan de ander door te willen geven.

Maria Minnen is hulpverlener, en bestuurslid van stichting Zegenend Helpen.

Zie voor meer informatie over visie, cursussen, themadagen en andere activiteiten: www.zegenendhelpen.nl