Zelfcompassie in tijden van Covid-19

Aan de Vrije Universiteit loopt sinds eind mei een onderzoek ‘Zelfcompassie in tijden van Covid-19: een studie naar omgaan met emoties, religie en mentaal welbevinden’. Wie hieraan mee wil doen kan de vragenlijst invullen op vu.nl/zelfcompassie.

“Hoe verhoud je je tot jezelf en tot je eigen emoties? Hoe kijk je naar het lijden dat jouzelf of anderen treft? En hoe heeft dat te maken met hoe je kijkt naar de wereld en naar God of dat wat je heilig is?” Dat zijn centrale vragen van het onderzoek, schrijft Hanneke Schaap-Jonker, bijzonder hoogleraar godsdienstpsychologie aan de VU.

Hoe we tegen onszelf aankijken en hoe we met onze emoties omgaan heeft effect op ons welzijn. De corona-crisis raakt mensen op verschillende manieren en maakt verschillende emoties los – angst, onzekerheid, woede, verdriet. Maar dit was (en is misschien nog steeds wel) zo’n ingrijpende situatie dat iedereen daardoor beiïnvloed wordt.

Hanneke Schaap-Jonker wil ook graag weten of er een samenhang is tussen religie en levensbeschouwing en zelfcompassie. “Wanneer we meer weten over de rol van geloof en levensovertuiging in het mild zijn naar jezelf en het effect hiervan op mentaal welzijn, kan dat mensen helpen bijvoorbeeld in therapie of coaching.”

Tot nu toe deden bijna 1000 mensen mee aan het onderzoek. Ook wie zichzelf niet als religieus ziet, wordt uitgenodigd om mee te doen. De onderzoekers willen graag de visies en ervaringen van een brede groep mensen horen.


Meedoen kan door de online vragenlijst in te vullen via vu.nl/zelfcompassie (daar is ook meer informatie te vinden). Het invullen duurt 20 tot 30 minuten. Het onderzoek is anoniem en er wordt vertrouwelijk met je gegevens omgegaan.

Dr. Hanneke Schaap-Jonker is bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rector van het Kennisinstituut christelijke GGZ in Amersfoort.